Jerzy Syryjczyk - postać nieznana

         W bieżącej edycji G.Ł. przedstawiamy kolejną - nieznaną nam postać, a związaną z Łochowem przez pewien okres czasu.

Jerzy Syryjczyk, ur. 15 października 1950 r. w Wohyniu, zm. 13 stycznia2009 r. w Warszawie - polski duchowny katolicki, doktor habilitowany, specjalista w zakresie kościelnego prawa karnego, wykładowca akademicki, od 1992 prałat Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 w Diecezji Siedleckiej, a następnie pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz parafii Łochów.

 

W 1975, podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), uzyskując tytuł magistra prawa kanonicznego 15 marca 1978. Od 1 października 1978, zatrudniony był na stanowisku asystenta na WPK ATK. W 1979 na podstawie napisanej pod kierunkiem ks. Mariana Myrchy rozprawy pt. Kradzież w karnym prawie kanonicznym i polskim uzyskał doktorat nauk prawnych. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta na WPK ATK, a w 1983 uzyskał habilitacje. Od 1984 piastował funkcję sędziego w Sądzie Biskupim w Siedlcach, a w 1985 objął stanowisko kierownika Katedry Kościelnego Prawa Karnego. W latach 1987-1993 sprawował funkcje prodziekana. Od 1 czerwca 1991 był Wikariuszem Generalnym w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, w 1993 r., mianowany na stopień pułkownika. W latach 1993-1996 piastował funkcję dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Syryjczyk

 
Michal Krupa