Archiwum

Wybierajmy

W wyborach samorządowych zaplanowanych na 21 października wyłonieni zostaną wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także radni wszystkich szczebli samorządu.

Gmina Łochów to 17 828 mieszkańców, z czego uprawnionych do głosowania jest 14 238 osób, podzielonych na 15. obwodów wyborczych oraz 42 kandydujących z 5 różnych komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Łochowie. To suche dane liczbowe, za którymi kryją się konkretni ludzie. Swoich kandydatów w jednomandatowych okręgach (po jednym, gdyż są to wybory większościowe) wystawiły (zgłosiły): KW PiS, czyli Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10) - we wszystkich 15 okręgach; WWE 2018, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Droga WWE 2018 (lista nr 19) założony z inspiracji lokalnych działaczy z PSL-u - w 13 okręgach; Sami Swoi, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Sami Swoi (lista nr 18) założony przez Wojciecha Leszczyńskiego - w 8 okręgach, Inicjatywa, czyli Komitet Wyborczy Wyborców  Inicjatywa Dla Łochowa (lista nr 20) założony z inspiracji Urszuli Kalinowskiej - w 3 okręgach i KWW Grędy, czyli Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Grędy (lista nr 17) - również w 3 okręgach.

 

Najliczniej obsadzone są okręgi wyborcze (po czterech kandydatów na jeden mandat): nr 3 (Łojew, Łopianka, Samotrzask), nr 7 (Gwizdały, Kaliska, Łazy, Nadkole, Pogorzelec), nr 9 (Barchów, Budziska) i nr 10 (głównie Zatorze). Najmniej kandydatów (po dwie osoby) zgłoszono do okręgów: nr 1 (Kalinowiec, Karczewizna, Laski, Twarogi, Wólka Paplińska), nr 5 (Majdan, Ogrodniki, Zagrodniki), nr 6 (Brzuza Jerzyska, Łojki, Łosiewice, Szumin), nr 8 (Burakowskie, Jasiorówka), nr 11 (głównie Łochów Fabryczny), nr 13 (głównie Stary Łochów) i nr 15 (głównie Centrum Łochowa). Średnia wieku kandydatów to 48 lat, najmłodszy liczy 24 lata (Kamil Radzio), a najstarszy 67 lat (Roman Biernacki). Z poszczególnych okręgów kandydują: 

Okręg wyborczy Nr 1

1. SZCZĘSNY Zenon, lat 42, zam. Karczewizna, KW PiS

2. NOWOTKA Andrzej Adam, lat 53, zam. Laski, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 2

1. KIELAN Krystyna Zofia, lat 52, zam. Kamionna, KW PiS

2. KRASIEŃKO Piotr, lat 45, zam. Kamionna, Sami Swoi

3. ZACH Piotr, lat 47, zam. Baczki, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 3

1. PIÓRO Aldona Helena, lat 45, zam. Łojew, KW PiS

2. LIPIŃSKI Andrzej, lat 45, zam. Łojew, KWW Grędy

3. RADZIO Kamil, lat 24, zam. Pogorzelec, Sami Swoi

4. SIWEK Mariusz, lat 48, zam. Łojew, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 4

1. ŁOJEK Sławomir Bonifacy, lat 60, zam. Ogrodniki, KW PiS

2. PORA Agnieszka, lat 33, zam. Barchów, Sami Swoi

3. PYŹLAK Krzysztof, lat 56, zam. Ostrówek, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 5

1. BAŃSKA Zuzanna Marianna, lat 64, z. Ogrodniki, KW PiS

2. ŁUKASIK Bożena Małgorzata, lat 58, z. Kaliska, Sami Swoi

Okręg wyborczy Nr 6

1. RYSZAWA Sławomir Piotr, lat 46, zam. Łosiewice, KW PiS

2. GMUR Mariola Iwona, lat 36, zam. Brzuza, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 7

1. KUŁAK Małgorzata Jadwiga, lat 64, zam. Gwizdały, KW PiS

2. SZUBARCZYK Krystian, lat 31, zam. Kaliska, KWW Grędy

3. RADZIO Monika Anna, lat 30, zam. Pogorzelec, Sami Swoi  

4. OWSIANKA Jacek, lat 59, zam. Pogorzelec, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 8

1. SITO Emilian Marek, lat 36, zam. Jasiorówka, KW PiS

2. KOKOSZA Jarosław, lat 44, zam. Jasiorówka, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 9

1. JARZEC Zbigniew, lat 57, zam. Barchów, KW PiS

2. DENIS Barbara, lat 63, zam. Barchów, Sami Swoi

3. WYSZYŃSKA Marta, lat 34, zam. Budziska, WWE 2018

4. DYBKOWSKA Elżbieta, lat 50, zam. Barchów, Inicjatywa

Okręg wyborczy Nr 10

1. MARTOŃ-JAROSZEWSKA Dominika, lat 36, Łochów, KW PiS

2. PĘKUL Sylwester, lat 39, zam. Łochów, KWW Grędy

3. KACZYŃSKA Karolina Dominika, lat 23, Pogorzelec, Sami Swoi

4. ZALIWSKI Robert Zbigniew, lat 51, z. Łochów, WWE 2018 

Okręg wyborczy Nr 11

1. KOWALCZYK Sylwester, lat 42, zam. Łochów, KW PiS

2. LEŚNIEWSKA Anna, lat 57, zam. Łochów, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 12

1. RZEPCZYŃSKI Grzegorz, lat 40, zam. Łochów, KW PiS

2. TĘŻYŃSKA Ewa Iwona, lat 42, zam. Łochów, WWE 2018

3. DYBKA Antoni, lat 64, zam. Łochów, Inicjatywa

Okręg wyborczy Nr 13

1. JARZĄBEK Zofia, lat 66, zam. Łochów, KW PiS

2. ZBRZEŹNIAK Karol Stanisław, lat 45, Łochów, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 14

1. BOBROWICZ Nina Zofia, lat 40, zam. Łochów, KW PiS

2. ABRAMCZYK Piotr, lat 45, zam. Łochów, Sami Swoi

3. BIERNACKI Roman, lat 67, zam. Łochów, WWE 2018

Okręg wyborczy Nr 15

1. WYSZOMIERSKA Ewa Gabriela, lat 44, Łochów, KW PiS

2. KALINOWSKA Urszula Anna, lat 48, Łochów, Inicjatywa

Do Rady Powiatu Węgrowskiego, gdzie do obsadzenia jest 19 miejsc, mieszkańcy powiatu wybierać będą w 5 okręgach wyborczych. Z naszego okręgu nr 3, obejmującego gminę Łochów, 4 komitety wyborcze zgłosiły 25 kandydatów, zaś w pozostałych czterech okręgach 79 kandydatów. Kartę do głosowania do rady powiatu otwierać będzie KWW Kukiz’15, gdyż wylosowany został dla tego komitetu nr 8 listy. Następnie kandydaci z listy 10, czyli KW Prawo i Sprawiedliwość. Po nich będą wymienieni kandydaci KWW Razem Dla Gminy, Miasta i Powiatu (lista nr 15), utożsamiana z silną swego czasu formacją SLD. Ostatni w kolejności komitet to KWW Wspólna Droga WWE 2018 - Krzysztofa Fedorczyka z PSL. Żeby dany komitet uzyskał z naszego okręgu choć 1 mandat, będzie musiał otrzymać co najmniej 20% poparcia wyborców gm. Łochów, a ponadto co najmniej 5% poparcia wyborców w skali powiatu.

Poszczególne komitety zgłosiły do Rady Powiatu Węgrowskiego w naszym okręgu (nr 3) następujących kandydatów:

 

KWW Kukiz’15                                KW PiS

Skolimowska Ewa, Łochów           Górniaczyk Brygida, Łochów

Tuszyński Tomasz, Łochów          Lis Artur, Jasiorówka

Słowik Tomasz, Łochów                Kania Piotr, Kamionna

Wrzesiewska Ewa, Jasiorówka     Łotarska Małgorzata, Łopianka

                                                           Zapaśnik Renata, Ostrówek

                                                           Kosiorek Jerzy, Barchów

                                                           Mytkowska Anna, Łochów

 

KWW Razem Dla …                       KWW Wspólna Droga …

Boszko Anna, Ostrówek                Fedorczyk Krzysztof, Matały

Iskra Alicja, Łochów                      Grotkowski Sylwester, Jasiorówka

Rybicki Krzysztof, Łochów          Ogonowska Marzena, Łochów

Dmowski Piotr, Łochów                 Nurkiewicz Elżbieta, Łochów

Narzymski Karol              , Ostrówek           Gelbrecht Paweł, Łochów

Szewczyk Robert, Łochów            Biernacka Joanna, Pogorzelec

Abramczyk Jolanta, Kamionna     Miciukiewicz Mirosław, Łojew

W wyborach 21 października będą jeszcze dwie karty do głosowania: na Burmistrza Łochowa, gdzie jest tylko dwóch kandydatów: Robert Gołaszewski (PiS) i Andrzej Suchenek (Wspólna Droga) oraz na radnych do Sejmiku Wojewódzkiego. Tu kartą wyborczą raczej będzie broszurka, gdyż w okręgu siedlecko-ostrołęckim, w którym jest 9 mandatów do wzięcia, startuje aż 13 komitetów, które zgłosiły łącznie 123 kandydatów. Są wśród nich „stare” jak i „nowe” nazwiska.

Jednak najważniejsze to nie postawić w odpowiedniej kratce więcej jak jednego znaku „x” w poszczególnych czterech kartach (broszurach) do głosowania: jeden do rady gminy, jeden do rady powiatu, jeden do sejmiku i jeden na burmistrza. Pamiętaj: 21 października to ważny dla Ciebie dzień.

                  R