Archiwum

Budżet partycypacyjny - głosujemy

Wyznaczony został termin głosowania nad budżetem partycypacyjnym osiedla (miasta) Łochów na 2019 rok w ramach konsultacji społecznych. Między 1 a 19 października każdy dorosły mieszkaniec Łochowa (są wyjątki, zob. poniżej) może oddać swój głos:

- jeden głos na jeden projekt inwestycyjny (spośród 6 projektów);

- jeden głos na jeden projekt społeczny (spośród 2 projektów).

 

Głosowanie odbywa się w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, w godzinach urzędowania, gdzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia (powyżej 16 roku życia), do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego (zamieszczonej w treści wzoru karty do głosowania).

W projektach inwestycyjnych dominują place zabaw:

 Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie - koszt szacunkowy 20 tys. zł;

 Wykonanie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej 2 - koszt szacunkowy 40 tys. zł;

 Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci ul. Topolowa - koszt szacunkowy 50 tys. zł;

 Modernizacja placu zabaw na osiedlu „Węgrowska” - koszt szacunkowy 90 tys. zł;

Jest też montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic w centrum Łochowa - koszt szacunkowy 32 tys. zł oraz wykonanie części ulicy Marii Konopnickiej (przy bloku mieszkalnym) - koszt szacunkowy 95 tys. zł.

Natomiast dwa projekty społeczne to:

 „Znajdź pomysł na siebie”, czyli kino plenerowe przy dwóch szkołach położonych przy ul. Wyspiańskiego oraz koncert- koszt szacunkowy 6 tys. zł;

• Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej - koszt szacunkowy 9 tys. zł.

Z przyczyn formalnych (podpisy osób nieuprawnionych pod wnioskiem) odrzucono dwa projekty: „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ŁKS Łochów” (inwestycyjny) oraz „Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy dla Młodzieży” (społeczny). Krótkie opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej Gminy Łochów (Aktualności).

Wcześniej, bo 28 września o godz. 18 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie odbyło się  spotkanie mieszkańców Łochowa w celu dyskusji wokół propozycji projektów złożonych przez mieszkańców osiedla Łochów składanych w ramach  budżetu partycypacyjnego na rok 2019, który wynika z uchwały Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących tegoż budżetu.

               R