Archiwum

Wieści gminne

Wrześniowych i październikowych nieco:

• 1 października (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Łochowie zawarto umowę między samorządem wojewódzkim, reprezentowanym przez wicemarszałek Janiną Orzełowską i członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbietą Lanc a Gminą Łochów, reprezentowaną przez burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim na wsparcie budowy węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego i zatoki autobusowej w Łochowie. Dotacja z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza wynosi ponad 3,1 mln zł. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

• 8 października (poniedziałek) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawarto umowę na uzupełnienie kwoty dotacyjnej wybudowanej już ul. Świętego Jana Pawła II w Ostrówku do łącznej wartości 2.228.412 zł. Całość zadania - 3.031.703 zł.

• 26 września  w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa odbyła się zwyczajna, robocza (wrześniowa) sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Przedwyborcza gorączka sprawiła, że taką zwyczajną sesja ta nie była. Po informacji Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami miały miejsce zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie. Nie obyło się bez dyskusji - wszak to okres przedwyborczy lecz nikt się nie spodziewał, że po trzech godzinach dyskusji nad planowaną obwodnicą, planowanym wiaduktem, planowanym rondem w Kamionnie oraz wprowadzeniem pod obrady punktu dotyczącego skargi na burmistrza (odrzucenia Opinii Komisji Rewizyjnej) - dojdzie do przerwania sesji. Jak na końcówkę obecnej czteroletniej kadencji rady - ostro i żenująco, bo łącznie z próbą wprowadzenia pod obrady punktu dotyczącego odwołania przewodniczącej rady: 7 głosów „za” i 6 głosów „przeciw”, co wg przewodniczącej nie stanowi większości, gdyż przy 15mandatach większość ustawowa stanowi liczbę 8. Przypominam, że dwóch radnych - Andrzej Suchenek i Marcin Gręda - zrezygnowało w bieżącym roku ze sprawowania tego mandatu. Sesję ponownie podjęto (wznowiono) dopiero 1 października lecz już na spokojnie przyjmując kilka uchwał. Jedne z ostatnich tej kadencji:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.

- w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów.

- w sprawie odrzucenia Opinii Komisji Rewizyjnej z 9 lipca br.

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łochów na lata 2018-2022.

• Robi się u nas światowo: 11 września, przy pełnej widowni, odbyła się w sali kinowej WOK w Węgrowie konwencja wyborcza PiS wraz z prezentacją kandydatów do wyborów samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz na wójtów i burmistrzów. Na podobnej zasadzie dnia 15 września odbyła się konwencja KWW Wspólna Droga WWE 2018. Nieco inaczej do tematu podszedł KWW Kukiz’15, bo w formie konferencji prasowej zaprezentowano 17 kandydatów do rady powiatu.

• Jakoś nie ma szczęścia rozpoczęty przekop pod torami, który ma być przejściem dla pieszych w rejonie byłego przejazdu kolejowego „na Wymysłach”. Mimo, że wykonawca wyrobił się i do 18 września, jak w harmonogramie, wykonana była część pierwsza zadania, to na przeszkodzie stanął nadzór budowlany: ponoć strop za wysoko.

• 1 października Miejska Komisja Wyborcza w Łochowie wydała obwieszczenie o przyznanych (wylosowanych) numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łochowie zaplanowanych na 21 października br.:

17. KWW Marcina Grędy,

18. KWW Sami Swoi,

19. KWW Wspólna Droga WWE 2018

20. KWW Inicjatywa Dla Łochowa.

• W niedzielę 23 września przy Kościele Parafialnym w Łochowie, przy sprzyjającej aurze, odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Nie mogło zabraknąć dożynkowego wieńca, dożynkowego przyozdobionego bochenka chleba, wielkiego kosza chlebków, wiejskich łakoci i winogron. Gospodarzami i głównymi organizatorami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Barchowa. Za rok organizatorami dożynek mają być mieszkańcy Zatorza.

• 27 września w Folwarku Łochów odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego podsumowujący kadencję 2014-2018. Nie zabrakło gorzkich słów niedofinansowania powiatowych budżetów przy rosnących zadaniach, zbyt małej subwencji oświatowej na wydatki bieżące w powiatowej oświacie.

• 30 września odbył się nadzwyczajny Zjazd Komendy Hufca ZHP Doliny Liwca, podczas której wybrano nowe władze komendy, w tym komendanta tego hufca. Został nim druh Ariel Świątek, zastępując druha Daniela Turniaka.

• 2 października w Liwie przyznano sprzęt strażacki czterem OSP z terenu naszego powiatu wartości 1,3 mln zł. Szczęśliwcami okazały się OSP: Pogorzelec, Korytnica, Rabiany i Wyszków n. Liwcem.

• 5 października odbył się III Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego pod hasłem Węgrów i Powiat Węgrowski na historycznym i kulturowym szlaku, podczas którego dokonano m.in. prezentacji książki „Dolina Liwca w Powiecie Węgrowskim” i prezentacja filmu pod zbieżnym tytułem. Nie obyło się bez bogatych występów artystycznych zespołów taneczno-ludowych naszych liceów: „Zawierucha”, „Sadzewiczowa” i „Sadowne”.

• Właśnie trwają (7 października) w łochowskiej hali sportowej Łochów Championship Grand Prix Polski Cheerleaders 2018 oraz kwalifikacji do ICU Worlds 2019 w kategorii cheer dance, w której występują również nasze łochowskie cheerleaderki. Relacja z eliminacji do mistrzostw świata w tej dyscyplinie w kolejnym numerze G.Ł. Zobacz też część drugą rozmowy z Anną Pękul, koordynatorką m.in. tych mistrzostw. 

• W pierwszych dniach października Burmistrz Łochowa wydał kilka zarządzeń:

- ws. powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+087 do km 1+717” w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

- ws. powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku”;

- przyjęcia i wdrożenia: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro;

- ws. ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019 (zob. materiał: „Budżet partycypacyjny - głosujemy”).

Natomiast 20 września powołał Komisję Odbioru Końcowego dla inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 69 m.

• Na terenie SP nr 2 w Łochowie wyrósł nowy plac zabaw. Stało się to dzięki firmie NIVEA oraz aktywnemu głosowaniu on-line łochowskiej społeczności na „Podwórko Nivea”. Oficjalnego otwarcia dokonano w niedzielę 30 września.

• Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” wydało grę planszową promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz wspólnotę obszaru działania, tj. gmin powiatu węgrowskiego oraz jednej z pow. sokołowskiego (Bielany). W grze tej gracze rywalizują ze sobą, by jak najszybciej zebrać 5 kart wiedzy w pięciu różnych lokacjach. 13 września w Łochowie odbyła się prezentacja gry i premierowy jej turniej.

• W ostatnich dniach września oraz na przełomie września z październikiem Hala Sportowa w Łochowie oraz sala konferencyjna przy niej stały się miejscem koncertowym, gdyż odbyły się tam dwa koncerty:

- 18 września z okazji 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności, przy pełnej widowni, wystąpił Mazowiecki Teatr Muzyczny;

- 1 października w sali konferencyjnej ze swoim programem, również przy pełnej widowni, wystąpił Krzysztof Daukszewicz.

• W dniach od 19.09.2018 r. do 25.09.2018 r. prowadzone były konsultacje nad zmianami programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

• W dniach 9-13 października uczniowie łochowskiego LO uczestniczyć będą w symulacji obrad ONZ w Berlinie.

• 14 października o godz.18.00 w niedzielę w Kościele Parafialnym w Łochowie odbędzie się koncert PULS NIEPODLEGŁOŚCI - Orkiestra Wielkich Bębnów. Jest to projekt muzyczny realizowany w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Gościnnie wystąpią Parafialna Schola Młodzieżowa i Schola Dziecięca. Projekt został rozpoczęty w czerwcu badaniami terenowymi prowadzonymi na Podlasiu, w celu zebrania melodii i pieśni ludowych. Opracowane przez muzyków utwory były już prezentowane w formie otwartych warsztatów bębniarskich Puls Niepodległości 24.06.18, 27.07.18 w Łochowie oraz 26.08.2018 w Węgrowie. W projekcie uczestniczy 20 artystów, muzykologów, a kompozycje bębniarskie są autorstwa Tomira Sówki.

• ŁKS Łochów grając w A klasie Warszawa I z dorobkiem 18 punktów w siedmiu spotkaniach zajmuje drugie miejsce Wzmocnili swoją pozycje po meczu 7 kolejki rozegranym u siebie 30 września z WKS Rząśnik, tak że do najlepszej w tabeli drużyny: MKS Wicher Kobyłka brakuje im tylko 1 punkt. W niedzielę, 7 października zagrają na wyjeździe z beniaminkiem ligi: KS Bednarska Warszawa, który dotychczas radzi sobie całkiem nieźle.

• Robert Lipka, instruktor grup młodzieżowych, wielopokoleniowych, senioralnych, m.in. „Cała Praga Śpiewa” zaprasza do udziału w Chórze Międzypokoleniowym.

• Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów postanowił włączyć się aktywnie w obchody rocznicowe realizując wydarzenie Łączy nas … Polska. Stulecie odzyskania niepodległości. To przedsięwzięcie edukacyjne z elementami rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się 28 października 2018 r. w hali sportowej w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 20.

• Tegoroczny sejmik żurawi szykujących się do odlotu z naszego rejonu to 14-15 września. Jest to tzw. druga tura odlotów. Pierwszej, przypadającej na przełom sierpnia i września, w naszym rejonie nie było. Żurawie zobaczymy ponownie na początku marca.

               R