Archiwum

Czterolecie w Powiecie

czyli krótka rozmowa z Krzysztofem Fedorczykiem - Starostą Węgrowskim

Kończy się kadencja samorządu, jak Pan ocenia to czterolecie w powiecie?

To bardzo udany okres w pracy naszego powiatu. Pod względem inwestycyjnym zbudowaliśmy ponad 100 km dróg. Zadbaliśmy o służbę zdrowia i oświatę. Bardzo dobrze promowaliśmy naszą małą ojczyznę. W rankingu czasopisma „Wspólnota” zajęliśmy 42 miejsce w Polsce na 314 powiatów.

Naprawdę jest satysfakcja z tego co się udało dla Państwa zrobić.

Co się udało zrobić dla mieszkańców Gminy Łochów?

Zbudowaliśmy nową drogę w Ogrodnikach, Baczkach, Laskach. Skończyliśmy ul. Myśliwską w Łochowie oraz przebudowaliśmy ulice przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie - Wyspiańskiego i Szkolną oraz wewnętrzne ciągi a terenie szkoły. Mamy swój udział w parkingu przy hali sportowej. To bardzo wiele i chcę podziękować gminie za pomoc finansową w tych inwestycjach. Ale największa duma to zbudowanie Kampusu Domów dla Dzieci w Kaliskach.

Dlaczego Pan Starosta mówi, że to duma?

Dlatego, bo to pomoc dzieciom potrzebującym!

To ile udało się ściągnąć grosza dla Łochowa?

Jak patrzę na raport tej kadencji to na inwestycje w gminie wydaliśmy ok. 19 mln zł. W całym powiecie 65 mln zł. Chcę powiedzieć, że teraz budujemy drogę Pogorzelec - Kaliska - Barchów za 4,3 mln zł. Do PROW na przyszły rok zgłosiliśmy drogę od kolei w Barchowie do DK50. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeśli by to się udało to na terenie naszej gminy zostałoby do zrobienia dokończenie ul. 1 Maja od ronda do DK62, Łosiewice i Ostrówek-Majdan. To plany na przyszłość!

To jak Pan Starosta ocenia szanse koalicji, która rządziła Powiatem w bieżącej kadencji?

Koalicja rządząca powiatem przez ostatnie 4 lata była trójstronna, składała się z trzech Komitetów Wyborczych. Wszystko opierało się na consensusie. Uważam, że zdaliśmy egzamin. Władze Powiatu oparte były o reprezentantów Łochowa, Węgrowa, Korytnicy, Stoczka, Liwa i Grębkowa. To dobry model, który się sprawdził i bardzo dobrze pracował na rzecz naszej wspólnoty. Jedenastu radnych „koalicji jedności” ciężko pracowało i widać efekty tej pracy na każdym kroku.

Komu więc by Pan podziękował za te udane lata?

Po pierwsze mieszkańcom naszych gmin, że nas wybrali. Po drugie radnym „koalicji jedności”: Pawłowi Gelbrechtowi Radnemu, Pawłowi Stelmachowi Członkowi Zarządu, Marioli Chmielewskiej Członkowi Zarządu, Markowi Matusikowi Radnemu, Lidii Siuchcie Wiceprzewodniczącej Rady, Halinie Ulińskiej Wicestaroście, Zygmuntowi Orłowskiemu Przewodniczącemu Rady, Pawłowi Marcheli Wiceprzewodniczącemu Rady, Włodzimierzowi Miszczakowi Członkowi Zarządu i Andrzejowi Kruszewskiemu Członkowi Zarządu. Ci ludzie zdali egzamin i ciężko pracowali na rzecz dobra wspólnego!

Dziękuję za rozmowę!

               Rozmawiał Red. Nacz.