Trzeci kandydat

Okazuje się, że w wyborach samorządowych na Burmistrza Łochowa, zaplanowanych na 21 października 2018 r., oprócz Roberta Gołaszewskiego i Andrzeja Suchenka, kandydatem na ten urząd jest również Wojciech Leszczyński, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Sami Swoi.

Nie było moją intencją dezawuować w jakikolwiek sposób Jego kandydatury, a materiał w październikowym wydaniu Gazety Łochowskiej „Wybierajmy” oraz „Przedwyborcze rozmowy” redagowany był w ostatnich dniach września i pierwszych dniach października br. nie mając, nie posiadając wiedzy o tym.

Za zaistniałą sytuację KWW Sami Swoi, jak i kandydata na Burmistrza Łochowa w osobie Pana Wojciecha Leszczyńskiego gorąco przepraszam, życząc mu jednocześnie odniesienia sukcesu w nadchodzących wyborach.

Red. Nacz. – Tadeusz Krupa