Wojewódzkie dożynki z łochowskim akcentem

W dniu 16 września 2018 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicząca w dożynkach Delegacja Powiatu Węgrowskiego liczyła 56 osób. Powiatowymi Starostami Dożynek byli Państwo Hanna i Dariusz Nowakowie, którzy od 25 lat prowadzą gospodarstwo rolne w Zambrzyńcu, gmina Łochów, o łącznej powierzchni 33 ha. Zajmują się w dużej mierze produkcją rolną, hodowlą bydła mlecznego – 27 sztuk krów mlecznych i 20 sztuk młodzieży. Cała produkcja roślinna przeznaczona jest na zabezpieczenie bazy paszowej dla bydła.

Wykonawcami tegorocznego Powiatowego Wieńca Dożynkowego było Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Międzyleś, gmina Miedzna na czele z Prezesem Stowarzyszenia - Markiem Matusikiem. Wieniec został uwity w sposób tradycyjny z naturalnych materiałów takich jak: kłosy zbóż (żyto, pszenica, owies dwukolorowy i jęczmień). Użyto również wielu gatunków ziół i kwiatów oraz ostrokrzew. Wieniec nieśli mieszkańcy wsi Międzyleś.

Chleb Dożynkowy wykonał LeszekWrzosek, właściciel węgrowskiej piekarni.

Delegacji Powiatowej przewodniczyła Bożena Gierej, mieszkanka Łochowa, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie powiatowym w Węgrowie wraz z Jej zastępczynią - Agnieszką Marciniak oraz Lucyną Kwiatkowską - z tegoż Wydziału.

Gospodarzami tegorocznych wojewódzkich dożynek byli Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik oraz Biskup Diecezji Płockiej - Piotr Libera.