Wieści gminne

 Uruchomiona została procedura budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na 2019 rok - demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta Łochów decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego. Decyzją Rady Miejskiej w Łochowie (sesja czerwcowa), na potrzeby budżetu partycypacyjnego 2019 r. przeznaczono 200 tys. zł. w  tym 80% na projekty inwestycyjne i 20% na projekty społeczne. Propozycję projektu może zgłosić mieszkaniec osiedla/miasta Łochów na formularzu, do pobrania ze strony internetowej www.gminalochow.pl  Już na etapie składania wniosku inicjatywę musi popierać przynajmniej 10 mieszkańców, potwierdzając to pisemnie. Formularze można składać do specjalnej skrzynki z napisem ,,Budżet Partycypacyjny 2019’’ w terminie do 14 września 2018r. w zamkniętej kopercie.

 

 OSP w Łochowie z ul Węgrowskiej wzbogaciło się o nowy sprzęt ratowniczy. Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego przekazała podczas imprezy Dni Łochowa motopompę szlamową do wody brudnej i kilka kompletów rękawic bojowych dla łochowskich strażaków. Komendant Gminny OSP dh Paweł Łabaj dziękując zaznaczył, że „OSP przy ul. Węgrowskiej to jednostka najczęściej wyjeżdżająca do zdarzeń drogowych i pożarów.” Burmistrz Łochowa podziękował Elżbiecie Lanc za sprzęt ratowniczy i za bardzo dobry rok współpracy Gminy Łochów z Urzędem Marszałkowskim.

 27 lipca (pt) o godz. 18.00w sali konferencyjnej dworca kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie z Wicemarszałek Senatu RP Marią Koc i Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem dotyczące programu Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

 Również i w tym roku obchodzić będziemy kolejną już rocznicę boju w lesie pod Jerzyskami, stoczonego w połowie sierpnia 1944 roku. Obchody te przypadną na 19 sierpnia już przy nowym pomniku upamiętniającym heroizm żołnierzy 1 kompanii 32 pułku piechoty Armii Krajowej „Rajski Ptak” i Narodowych Sił Zbrojnych z Wołomina, którzy w dniach 13-15 sierpnia 1944 roku, w lasach Puszczy Kamienieckiej, w czworokącie: Jerzyska - Burakowskie - Gwizdały - Łazy stoczyli nierówną walkę z przeważającymi siłami niemieckiej 7 Dywizji Piechoty. Początek obchodów godz. 11.20. po czym polową Mszę św. poprowadzi JE ks. bp Tadeusz Pikus. Tradycyjnie już: Apel Poległych, składanie wieńców pod pomnikiem, spotkanie na polanie „Pod Dębami” we wsi Jerzyska (pod lasem), z tradycyjną grochówką, koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu Sonanto z okazji Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz nowa atrakcja - gry i zabawy terenowe dla dzieci i młodzieży.

 Jednak odbyła się letnia sesja Rady Miejskiej w Łochowie lecz miała ona charakter sesji nadzwyczajnej. Została ona przeprowadzona 25 lipca. Przyjęto na niej 6 uchwał:

- ws. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok;

- ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037;

- ws. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, m.in. punkt sprzedaży napojów alkoholowych musi być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 80 metrów od następujących obiektów chronionych położonych na terenie Gminy Łochów: szkoły, przedszkola, żłobka, placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kulturalno-oświatowej, zakładu opieki zdrowotnej, kościoła, kaplicy i cmentarza, jednostki organizacyjnej gminy;

- ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów, m.in. 167 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, z tego:

1)  75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

2)  46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)  46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Określono też, że liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być wyższa jak 55, w tym 25 punktów dotyczących napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa ;

- ws. ustalenia z dniem 1 lipca 2018 roku miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Łochowa w sposób następujący:

1)  wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł,

2)  dodatek funkcyjny -2100 zł,

3)  dodatek specjalny 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Zmieniono też majową uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Gminy Łochów nieruchomości położonych w miejscowościach Gwizdały, Brzuza, Szumin i Nadkole.

 2 września (niedziela) o godz. 14.00 na Targowisku Miejskim w Łochowie rozpocznie się Festyn Integracyjny „Otwórz Oczy II”, organizowany przez Stowarzyszenie „Jacy? Tacy?”. W programie występy zespołów m.in. WSB, Bachus Next Level. Mnóstwo darmowych atrakcji dla dzieci oraz specjalistyczne kramiki.

 Burmistrz Łochowa wydał w lipcu dwa zarządzenia:

- ws. powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze archiwisty;

- ws. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r. w wyniku czego dochody gminy osiągają poziom 99.598.067 zł a wydatki 104.849.430 zł (zwiększenie o niespełna 3 tys. zł w porównaniu ze zmianami z lipcowej sesji Rady Miejskiej (25.VII).

Kolejne zarządzenie jest już z 1 sierpnia i dotyczy nieskorzystania przez Gminę Łochów z prawa pierwokupu działki nr 831 o pow. 0,0416 ha, położonej w Łochowie.

 1 sierpnia br., bezpośrednio po Mszy inaugurującej o godz. 8.00, wyruszyła na Pielgrzymkę na Jasną Górę łochowska grupa żółta. Przewodzi jej ks. Michał Marczak. Przed pątnikami jest do pokonania odcinek 348 km w 13 dni, z których najdłuższe przypadają na 7 i 9 sierpnia - po 34 km, pierwszy Promna-Klwów a drugi Dzielna-Aleksandrów. Pielgrzymkę drohiczyńską tworzą jeszcze trzy grupy: pomarańczowa (sokołowska), niebieska (węgrowska), które wyruszają dzień później oraz zielono-fioletowa (drohiczyńsko-bielska), która wyrusza tego samego dnia co żółta. Wszystkie spotykają się razem 3 sierpnia - na koniec dnia - w Grębkowie. Do celu dotrą 13 sierpnia, późnym rankiem. Pielgrzymi wędrują z różnymi intencjami przed wizerunek Bożej Matki, w 300 letnią rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu - z wiarą, że się spełnią.

 Po dwóch lipcowych zwycięstwach ŁKS Łochów (3:2 z Koroną Jadów i 1:0 z Victorią II Sulejówek) w ramach rozgrywek sparingowych przed kolejnym piłkarskim sezonem 4 sierpnia przyszedł czas na trzeci już sparing. ŁKS Łochów zagrał u siebie z PKS Radość, wygrywając wysoko, bo wynikiem 7:2. Kolejny sparing, już ostatni, rozegrany zostanie 11 sierpnia, gdzie zagramy z Burzą Pilawa. Mecz inauguracyjny rozegramy również u siebie (19 sierpnia, godz. 17.30). Przeciwnikiem będzie Wkra Pomiechówek. Na kolejny sezon mamy w naszej „A” klasie trzech beniaminków: KS II Łomianki, KS Bednarska W-wa, KP Rządza Załubice oraz spadkowicza z okręgówki - UKS Błyskawicę W-wa.

 Za lksfudbolowo.pl podajemy pierwszą wersję terminów meczów seniorów ŁKS Łochów, które na jesień zaplanowano na stadionie w Łochowie. Poniższe daty mogą ulec zmianie:

- 19.8 (Nd), godz. 17:30 ŁKS Łochów - Wkra Pomiechówek

- 2.9 (Nd), godz. 17:00 ŁKS Łochów - Wicher Kobyłka

- 16.9 (Nd), godz. 11:00 ŁKS Łochów - Błyskawica Warszawa

- 29.9 (Sb), godz. 16:00 ŁKS Łochów - WKS Rząśnik

- 13.10 (Sb), godz. 15:00 ŁKS Łochów - Huragan II Wołomin

- 28.10 (Nd), godz. 13:30 ŁKS Łochów - KS Łomianki II

- 10.11 (Sb), godz. 13:00 ŁKS Łochów - AP Marcovia II Marki

 Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wynika, że tylko w 2017 roku użytkownicy samochodów wydali na paliwo 95 mld zł, z czego do państwowej kasy trafiło przeszło 50 mld. Zmotoryzowani powinni wiedzieć, że "nasze" wpływy stanowią około 15% wszystkich wpływów do budżetu!: https://motoryzacja.interia.pl/…/news-kierowcy-sponsoruja

 W dniach 16-29 lipca br. odbyło się łochowskie Kamienne Sympozjum - rzeźby powstające w kamieniu, zakończone wernisażem i roboczą wystawą zorganizowaną na terenie byłego miasteczka ruchu drogowego przy Domu Kultury w Łochowie. Niejako zwieńczeniem warsztatów był koncert „Marek Piekarczyk - akustycznie”. (Zob. materiał „Kamienne sympozjum”).

 Oficjalnym kandydatem PiS na Burmistrza Łochowa w jesiennych wyborach jest obecny burmistrz - Robert Gołaszewski. Pozostałe formacje, opcje polityczne jeszcze nie zdecydowały (6 sierpnia br.), konsultują, ustalają kto mógłby najbardziej realnie zagrozić obecnemu włodarzowi.

 Zamykane szlabany na przejeździe kolejowym w centrum Łochowa, na drodze krajowej 62, bliskość ronda krzyżującego DK 62 z DK 50 i coraz większa liczba pojazdów sprawiają, że zarówno z kierunku północnego jak i zachodniego przejechać przez Łochów, szczególnie w dni weekendowe jest coraz trudniej, a korki sięgające do Gwizdał to już norma. Informacja, że w tym roku inwestor nie będzie realizował kolejnych, dalszych formalnych kroków dotyczących budowy wiaduktu nad tym przejazdem kolejowym lecz na wiosnę nie napawa optymizmem.

• Z postu MiGOK w Łochowie z 3 sierpnia br.: Kochani - Reaktywujemy Kino w Łochowie!!! Po otrzymanych dofinansowaniach i podpisaniu umów (MKiDN, PISF, Urząd Marszałkowski) na zakup sprzętu i wyposażenia, ruszamy z procedurami w ramach zamówień publicznych. Do zobaczenia już wkrótce w Kinie.  PISF - 60 000zł, Gmina Łochów 30 000 zł. Fotele - MKiDN 200 000 zł. Projektor Kinowy 248 000 - MKiDN, Gmina Łochów, Ekrany 50000 - LGD Bądźmy Razem, Urząd Marsz. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie!

      R

 
Michal Krupa