Z cyklu: Przedwyborcze rozmowy (1)

Jesienne wybory tuż, tuż. W naszym nowym cyklu, na początek, rozmowa ze Starostą Węgrowskim - Krzysztofem Fedorczykiem.

- Do najbliższych wyborów samorządowych pozostało niespełna 2-3 miesiące. Jakie dostrzega Pan różnice między samorządem dziś, a tym z lat 90-tych? Co się dzieje z nami wyborcami tuż przed wyborami?

- Różnice są bardzo duże. W tamtych czasach samorząd był bardzo autentyczny i bez wpływu zewnętrznego, a szczególnie polityki „z góry”. Prowadziliśmy rzeczowe dyskusje na komisjach i sesjach poświęcone naszym, lokalnym sprawom. Dziś to wygląda zupełnie inaczej. Próbuje się przenosić „wielką politykę” do samorządu i dochodzi do niepotrzebnych podziałów. Wmawia się nam, że 500+ czy też inwestycje przy drogach krajowych to kompetencja samorządu.

 

- W Łochowie toczy się dziś dyskusja o tunelu i wiaduktach oraz obwodnicy.

- Tak, toczy się. I co z niej wynika? Społeczeństwo podzieliło się. Mnie oskarża się, że jestem przeciwny powstaniu obwodnicy Łochowa. Ja całym sercem i duchem jestem za obwodnicą dla Gwizdał, Budzisk i Łochowa. Tylko chcę jej w standardzie GP, czyli takim, jaki mają dziś Siedlce, Kock czy inne miasta. To my mamy ze sobą dyskutować , a nie urzędnicy kolei z Warszawy będą nam narzucali rozwiązania. Najgorsze jest to, że ciągle nam się wmawia gotowe rozwiązania, na które musimy się zgodzić, bo inaczej nie będziemy mieli żadnej inwestycji. To dyktat, a przecież projektanci, drogowcy i kolejarze tu nie mieszkają i z tym problemem nie będą się borykać. Dziś jesteśmy w fazie projektowania, a inwestycje mają być zrealizowane za kilka lat. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie ich w taki sposób, żeby uzyskać zgodę społeczeństwa, które mieszka na tym terenie.

- A jak wygląda w Pana ocenie sprawa tunelu w ciągu DK 62?

- To jest zupełne kuriozum. Najpierw zamawiający, czyli kolej, chciała zbudować tunel i na to ogłosiła przetarg. Nagle zmieniła zdanie i tunel stał się wiaduktem. Kolejarze z Panem Burmistrzem Łochowa przyjechali do mnie, Starosty Węgrowskiego, w grudniu 2017 r. i przekazali informację, że ze względu na krótki czas na wykonanie inwestycji tylko wiadukt jest możliwy do zbudowania, bo w przeciwnym razie nie powstanie nic i my, mieszkańcy oraz przejeżdżający przez nasz teren, będziemy stać w korkach. Zapewniono mnie także, że wszystko było uzgodnione z mieszkańcami i przedsiębiorcami z najbliższego otoczenia inwestycji. W styczniu 2018 r. okazało się, że mieszkańcy ul. Wyszkowskiej zaczęli protestować przeciwko wiaduktowi. W związku z tym Zarząd Powiatu w lutym 2018 r., po wysłuchaniu mieszkańców, wydał negatywną opinię na wiadukt opowiadając się za tunelem. W Urlach i Szewnicy można było zbudować tunele, a w Łochowie nie można?  Burmistrz Łochowa często mówi, że ktoś czymś manipuluje. Ja uważam, że powinien przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji, które podpisał i wysłał do Warszawy. Wtedy będzie łatwiej wyjaśnić sprawę mieszkańcom.

- To w czym jest problem z tym tunelem i obwodnicą?

- Problem jest w tym, że władze lokalne nie wsłuchują się w głosy mieszkańców, szczególnie tych, którzy mają swoje posesje w bezpośrednim sąsiedztwie uciążliwych inwestycji. Samorząd ma stać po stronie mieszkańców, bo przez nich został wybrany i ma im służyć, działać dla ich dobra. Ważna w tym jest wizja rozwoju powiatu i miasta Łochowa. Tyle spraw przed nami i nie dajmy się „rozgrywać”. Potrzebne jest wspólne działanie na rzecz wspólnoty samorządowej, a nie konflikty i podziały. Wjeżdżając na teren naszej gminy widzimy napis „Łochów służy gościną”. Jaka to będzie gościnność, jeśli chce się nam zafundować inwestycje, przy których nie da się mieszkać?

- Czy widzi Pan jakieś rozwiązanie tego problemu?

- Tak, widzę. Należy upublicznić wyniki ankiet dotyczących przebiegu obwodnicy przeprowadzonych wśród mieszkańców. To pokaże, jakie są ich oczekiwania i w jakim kierunku powinniśmy iść. Trzeba wyjaśnić  zainteresowanym różnicę w kategorii drogi standard S i GP, wskazać plusy i minusy dla otoczenia inwestycji. Należy odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku ma iść perspektywa planów rozwoju miasta i gminy Łochów. Inwestycje powinny rozwijać teren, a nie ograniczać jego możliwości rozwojowe.

- Dziękuję za rozmowę.

      Red. Nacz.

 
Michal Krupa