Mamy dość polityki!!!

Wszystkim miejscowym większym i mniejszym politykom życzymy kariery w Warszawie lub gdzie tylko chcą. Zdecydowanie proszę nie mieszać sprawy tunelu/wiaduktu z polityką. Tu jest Łochów. Wszyscy mieszkańcy miasta i gminy mają takie same prawa. Mają więc prawo współdecydować o swojej przyszłości. Nie ma naszej zgody na podejmowanie bardzo ważnych decyzji bez wiedzy głównych zainteresowanych.

Rada Gminy 26 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę na temat konsultacji społecznych min. w sprawach ważnych dla Gminy.(Uchwała nr XXV/157/2016). Zgodnie z w/w uchwałą przeprowadzenie konsultacji powinno być poprzedzone akcją informacyjną, trwającą co najmniej 7 dni, prowadzoną poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Łochów, umieszczanie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w miejscach ogólnodostępnych lub inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych.

 

Konsultacje społeczne zapobiegają nieporozumieniom, konfliktom społecznym, a przeprowadzone prawidłowo wzbudzają zaufanie, do osób podejmujących decyzje. Uważam, że zamiana budowy tunelu na wiadukt należy do spraw ważnych.

Decyzję o budowie wiaduktu zamiast planowanego tunelu w ciągu DK 62 podjęto jednak w bardzo ścisłym gronie (Burmistrz, Radni, niektórzy Pracownicy Urzędu Gminy oraz trzech mieszkańców, których budowa nie dotyczy bezpośrednio). Nietypowe bardzo te konsultacje.

Budowa wiaduktu dotyka13 posesji przy ulicy Wyszkowskiej, są również domy mieszkalne przy ul. Węgrowskiej.  Nikt z zamieszkujących tu osób nie jest pozbawiony praw obywatelskich (z tego co wiem). Co stanęło na przeszkodzie, aby zaprosić ich na spotkanie? PKP, Zarządca Drogi czy anomalia pogodowe?

Na spotkaniu 12.06.2017 inwestor przedstawił dwie wersje: tunel i wiadukt do wyboru. No i wybrano bez mieszkańców. Proszę się więc nie dziwić, że są bardzo rozgoryczeni. Bronią swoich domów i mają do tego pełne prawo. Robią to z pewnością nieporadnie, bez wprawy, często w  emocjach. Każdy, kto trochę pomyśli zrozumie, że warunki mieszkania przy tunelu o długości 200 m różnią się od tych przy wiadukcie o długości 600 m, wysokości ponad 8 m + ekrany od 2m-3,5m i zbiornikiem na zanieczyszczenia z wiaduktu obok domów. Przedstawiane opinii publicznej wizualizacje pokazują wiadukt wyłącznie z góry. Nikt nie pokusił się o symulację widoków z przyległych posesji. Po cóż nam w mieście ogromna budowla, skoro po wybudowaniu obwodnicy będzie służyła tylko do podtrzymania ruchu lokalnego?

Jest XXI wiek i tunele powstają od stuleci. Przy tej linii powstało już 6 i będą budowane następne. Jest nam przykro, że zdecydowano pochopnie, bez mieszkańców, nawet tych najbardziej zainteresowanych. Wydawało się, że taka sytuacja w Łochowie nie będzie miała już miejsca. Decyzję w niezwykle ważnej sprawie, dotyczącej wyglądu miasta i naszego codziennego życia  podjęto w niecałe 90 minut.

Kpiną jest organizowanie spotkań (w dodatku wymuszonych przez mieszkańców) w listopadzie i w styczniu, kiedy jak się później okazało, wszystkie decyzje zapadły wcześniej.

Bulwersuje nas fakt, że w grudniu Pan Burmistrz (widnieje pieczęć i podpis) wystosował do wykonawcy  pismo, w którym czytamy: Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z dnia 12.06.2017 r., mieszkańcy przyległych posesji…”.

Czy w tym dniu były konsultacje społeczne? Czy byli tam mieszkańcy przyległych posesji? W jaki sposób przeprowadzono akcję informacyjną o konsultacjach? Urząd powinien stać na straży prawa. Przerażający jest fakt, że pieczęcią służbową potwierdza się kłamstwo, a mieszkańcom zarzuca się manipulacje.

Słyszymy i czytamy tłumaczenia, że: „Inwestycja ta nie jest inwestycją gminną. Decydujący głos w takim przypadku ma Zarządca Drogi i ten, kto przeznacza środki…”.

W materiałach przetargowych (z którymi może zapoznać się każdy) zapisano, że warunkiem zamiany tunelu na  wiadukt drogowy jest zgoda Zarządcy Drogi i Samorządu Lokalnego.

Z powyższych materiałów możemy dowiedzieć się również o istniejących badaniach geologicznych stwierdzających możliwość umieszczenia tunelu w tym miejscu. Zainteresowanych szczegółami odsyłam pod poniższy link: goo.gl/gg9QmE.

Zabrakło kompetencji, staranności i chociażby cienia refleksji przy podjęciu tak ważnej decyzji. A teraz nie ma winnych? Są - poprzednia władza, mieszkańcy i każdy, kto próbuje im pomóc. Powinni siedzieć cicho i klaskać, gdy przed oknem będą stawiać im betonowy mur.

Mamy dość miejscowej „polityki”, ironicznych wypowiedzi w wywiadach, coraz mocniejszych słów na Facebooku.  W ten sposób brniemy  w ślepą uliczkę. Nikt z nas nie jest ani wrogiem postępu, ani wrogiem rozwoju Polski. To chyba pierwsza sytuacja, gdzie samorząd pilnuje interesów wykonawcy, a nie mieszkańców, których reprezentuje.

Na oficjalnej stronie internetowej Gminy powinny znaleźć się wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy, decyzje, protokoły ze spotkań, nagranie ze spotkania, na którym podjęto decyzję. To nie są tajne dokumenty, lecz informacje o sprawach publicznych. Tego oczekujemy - faktów i prawdy.

Mieszkaniec ulicy Wyszkowskiej

 
Michal Krupa