Kwiat paproci na Błoniach

Dnia 24 czerwca 2018 roku na błoniach Pałacu Łochów odbyła się Łochowska Biesiada Muzyczna – Noc Świętojańska, której organizatorem był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, przy współpracy z Arche S.A. Impreza została objęta patronatem przez Wicemarszałek Senatu RP Marię Koc oraz Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Natomiast patronat medialny sprawował Tygodnik Siedlecki, Kurier - W , Głos Węgrowa i Okolic oraz Gazeta Łochowska.

Impreza została zrealizowana w ramach projektu „Trzy kroki do kultury”, dzięki któremu MiGOK otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 Biesiada składała się z trzech części: zakończenia roku akademickiego Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, występów muzycznych zespołów oraz obrzędu Nocy Świętojańskiej.  

 Impreza została otworzona przez Roberta Lipkę (konferansjera i muzyka Kapeli Lipy) oraz Anetę Kowalczyk (koordynatora ww. projektu i opiekuna ŁUTW). Po przywitaniu gości głos zabrała Pani Wicemarszałek Maria Koc, a następnie  Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski.

Kolejnym punktem programu było rozdanie świadectw Słuchaczom Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dyplomy wręczył Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury – Pan Artur Lis, który gratulował wszystkim serdecznie zaliczenia kolejnego roku przyjemnej nauki.  Oczywiście wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy, a co niektórzy dyplomy z czerwonym paskiem! Pierwsza część programu została uwieczniona wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Po tym emocjonującym momencie, Studenci, Grupy muzyczne, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta  mogli wspólnie biesiadować  na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała, choć początek dnia nie był optymistyczny. Padał deszcz i mało zachęcał do wyjścia z domu.

 Podczas biesiady wstąpiły następujące zespoły: Cała Praga Śpiewa (Warszawa), Kumy (Komorów), Olalala (Ostrołęka), Gwizdalanki (Gwizdały), Śwarne Kakonianki (Kakonin - woj. Świętokrzyskie),

Młodzieżówka z Sulejówka  (Sulejówek), Wiejska Spec Kapela ( Cieksyn), Staynia (Warszawa), Kapela Łochowska (Łochów).

Grupom: Cała Praga Śpiewa, Olalala, Gwizdalanki, Młodzieżówka z Sulejówka  (Sulejówek) oraz Wiejska Spec Kapela przygrywała niezawodna  Kapela Lipy.

 Każdy z zespołów wspaniale zaprezentował się na scenie. Nogi, aż same rwały się uczestnikom do tańca. Impreza miała charakter integracyjny, zachęcając również młodzież do wspólnej zabawy.

Krokiem w przód integracji, w tym przypadku regionalno – kulturowej,  jest zaproszenie zespołu „Śwarne Kakonianki” z Gór Świętokrzyskich. Zespół reprezentowała Dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Świętokrzyskich w Bielinach, Pani Anna Łubek oraz Pani Magdalena Kowalczyk.

 Biesiadę uświetnił spektakl, pt „Rozhowory” wystawiony przez grupę teatralną Makata.  Publiczność wraz z aktorami poszukiwała kwiatu paproci, towarzyszyły temu efekty płonących pochodni, ogniska, tańczących panien prowadzących dialogi z adorującymi ich mężczyznami oraz rytuał puszczania wianków.

Impreza należy do bardzo udanych, świadczyły o tym liczne gratulacje oraz radość w oczach przybyłych gości. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje Paniom z  ŁUTW: Stanisławie Rzepczyńskiej, Helenie Ziurkowskiej, Janinie Owsiance, Teresie Kowalczyk oraz Krystynie Zieniewskiej, za wykonanie pięknych wianków na potrzeby Biesiady.

Aneta Kowalczyk 

 
Michal Krupa