Tajemniczy eksperci w Gwizdałach

W listopadzie 2012 roku do Zespołu Szkół w Gwizdałach przybyli nowi goście. Zawodowcy! Z misją! To Smok Mądragon i jego Mądraszki zaprosili dzieci do udziału w projekcie „Smok Mądragon Daje Radę”

To projekt edukacyjno – profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa, którego ideą jest chęć przyczynienia się do rzeczywistego zmniejszenia liczby wypadków z udziałem dzieci. W projekcie uczestniczyło trzydziestu chętnych uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Gwizdałach. Dzieci poprzez zabawę poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa, co ma wpływ na zminimalizowanie wśród nich liczby wypadków i urazów.

Ta zabawna ekspedycja badawcza kosmicznych bohaterów wpłynęła na zwiększenie ich świadomości i wiedzy na temat prawidłowych, bezpiecznych zachowań  w domu, w szkole, na drodze, a także zbudowała dobre relacje z bezpośrednim otoczeniem dziecka (rodzicami i nauczycielami) oraz ugruntowała zaufanie dziecka do przedstawicieli służb ratownictwa. Temu właśnie posłużyły spotkania z prelegentami – policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, pielęgniarką, ze strażakiem. W trakcie zajęć z asertywności i udzielania pierwszej pomocy dzieci zdobyły wiedzę dotyczącą bezpiecznego stylu życia, nauczyły się właściwie oceniać różnorakie sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu i zdrowiu oraz odpowiednio reagować na rozpoznane zagrożenie. Celem nadrzędnym było uzmysłowienie dziecku, że jego własne bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od niego!

W przyjacielskiej atmosferze, spontanicznych rozmowach, w bliskości w kontaktach z dziećmi nawoływaliśmy uczniów do troski o własne bezpieczeństwo. Nawołujemy również i Państwa do wspólnego dbania o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci. Do tego apelu przyłączają się również organizatorzy projektu - Kredyt Bank, Stowarzyszenie Laboratorium Troski oraz Polski Czerwony Krzyż. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania wpłyną na zmniejszenie wypadków z udziałem dzieci.

Małgorzata Rowicka

 
Michal Krupa