Przebudowa Kolejowej

Już w tym roku przebudowana zostanie ulica Kolejowa i część ulicy Marii Sadzewicz (odcinek między Kolejową a 1 Maja). 17 kwietnia 2013 roku w Siedlcach została zawarta umowa pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim a Gminą Łochów na realizację inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

 Plan przebudowy ul kolejowej m sadzewicza

Plan przebudowy ulic Kolejowej oraz M.Sadzewicz. Źródło: opracowanie na podstawie map google.

Spośród 146 inwestycji zgłoszonych przez samorządy w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zakwalifikowano 129 wniosków, które spełniły kryteria formalne. Dotację otrzymają łącznie 32 wnioski - 14 zadań  dotyczących dróg powiatowych i 18 obejmujących drogi gminne. Nasza gmina uplasowała się  na  6 miejscu.

Dzięki uzyskanemu wsparciu z budżetu państwa w wysokości 677 tys., środkom własnym oraz środkom pochodzącym od partnerów prywatnych: Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie, p. Robert Skóra, Apteka VERBENA Piotrowscy i s-ka spółka jawna,  p. Wojciech Krysik, p. Małgorzata Suchenek, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Łochowie, p. Przemysław Kruk, p. Mariusz Gabelski, Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, p. Barbara Zach, PHUP.„MIRPOL” Mirosław Ziółkowski zostanie przebudowany łącznie odcinek 675 m ulicy Kolejowej  i M. Sadzewicz. Będą  to kolejne ulice w mieście Łochów przebudowane w ramach NPPDL, tworzące ciąg komunikacyjny z Al. Pokoju oraz Al. Łochowską (droga nr 50) oraz Al. Węgrowską (droga nr 62).

Zespół ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łochowie

 
Michal Krupa