Wieści gminne

• 6 kwietnia zawarto umowę na rozbudowę ul. Św. Jana Pawła II w Ostrówku, długości 1.050 m. Wykonawcą robót jest firma Wojciecha Przyborowskiego „GARDEN-BRUK” z Lasek. Termin wykonania robót określony w umowie - 28.09.2018 r. Wartość zadania wynosi 2.974.624 zł brutto.

• W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej samorządy lokalne (gminy, powiaty) mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy swoich dróg do 16 kwietnia 2018 r. (maksymalnie na kwotę 5 mln zł). Samorządy województwa mazowieckiego otrzymają na ten cel w roku bieżącym prawie 48 mln zł.Podpisanie umów na udzielenie dotacji ma nastąpić po 31 maja br.

 

• 9 marca regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie nie nakładania na inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w 57+615 km linii kolejowej nr 6 z drogą krajową nr 62 (ul. Wyszkowska). Ponadto wskazał on na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Warunki wskazane w postanowieniu są bardzo szczegółowe i obejmują 12 stron. W warunkach tych jest mowa oczywiście o wiadukcie w osi DK 62.

• 20 marca w MiGOK Łochów odbyły się warsztaty świąteczne dla słuchaczy Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie poprowadziła Ewa Mitowska z Seroczyna. Studenci wykonywali palmy, świąteczne stroiki oraz pisanki metodą batikową. Rezultat zdumiewający.

• Z informacji z realizacji programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi przez powiat Węgrowski wynika, iż na rzecz organizacji pozarządowych przeznaczono w 2017 roku łącznie kwotę 630.555 zł. W porównaniu z 2016 rokiem stanowi ona wzrost o 26.898 zł, tj. o ponad 4%.

• 20 marca (wtorek) w MiGOK Łochów odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Oni walczyli o niepodległość”. Gościem spotkania był Marek Głowacki, uczestnik Grup Oporu Solidarni w stanie wojennym.

• W pierwszy dzień wiosny, 21 marca br. w Warszawie odbyło się Forum Pacjentów Onkologicznych, podczas którego w gronie pacjentów, ekspertów i decydentów poszukiwano rozwiązań najpilniejszych problemów chorych na nowotwory w Polsce. Tematem wiodącym tegorocznego forum była potrzeba wprowadzenia kompleksowej opieki onkologicznej.

• W celu usprawnienia dostępu do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów zostało wdrożone oprogramowanie e-Gmina. Oprogramowanie od 14 marca br. daje możliwość przeglądania on-line metadanych, t j. planów miejscowych gminy Łochów, a także pobierania i drukowania informacji z tych planów dla danego terenu lub konkretnej działki ewidencyjnej. Metadane dostępne są w portalu mapowym pod adresem http://lochow.e-mapa.net.

• W ramach realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” powstał punkt koordynacyjny w celu komunikacji w zakresie realizacji technicznej instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na pelet. Punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, piętro I, pokój 107.Dyżur koordynatora projektu w dniach: środy w godz. 12.00-17.00 piątki w godz. 12.00-15.00.

KONTAKT TELEFONICZNY: koordynator 25 64 37 877 (środy i piątki), pracownik UM 25 64 37 849, 25 64 37 838 (pozostałe dni).

 Suchy początek kwietnia sprawił, że chętnych wypalania traw nie brakuje, co z rozsądkiem nie ma nic wspólnego.

• 30 marca upłynął termin składania ofert przez organizacje pozarządowe, na ogłoszony 8 marca przez Burmistrza Łochowa pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Na 6 zadań konkursowych przeznaczono łącznie 63 tys. zł.

• 16 marca zakończono zbiórkę paczek Wielkanocnych, dla Kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich (Litwa, Białoruś, Ukraina). Była to już siódma edycja zbiórki POLACY - KRESOWYM STRACEŃCOM, w którą po raz pierwszy zaangażował się także Łochów. Odzew ze strony mieszkańców Łochowa był bardzo duży. Dary napływały ze szkół  i osób prywatnych. Wśród prezentów znalazły się nie tylko artykuły spożywcze, ale również książki, ubrania i przede wszystkim ciepłe życzenia z Polski.

• W trzeciej dekadzie marca Burmistrz Łochowa wydał 5 zarządzeń, m.in.:

- ws. przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Łochowa i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim (dotyczy uruchomienia całodobowego dyżuru na terenie Komisariatu Policji w Łochowie;

- ws. przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej Gminy.

Od 24 marca w kościele parafialnym w Łochowie,z prywatnej kolekcji Marcina Sołobodowskiego, uruchomiono ekspozycję wystawową malarzy polskich - twórców ilustracji do pocztówek świątecznych. Wiele z nich jest zabytkami wzornictwa różnych stylów przed i powojennej Polski. Wśród 250 prac zobaczyć można było ilustracje tradycyjnych obrzędów, między innymi: święcenia pokarmów, święcenia palm oraz charakterystyczną dla Wielkanocy symbolikę baranka. Tym samym wystawa zachęcała, by pośród świątecznych tradycji wierni kultywowali także piękny zwyczaj wysyłania pocztówek.

• 4 kwietnia w Siedlcach przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Węgrowskiego zawarli umowę dotyczącą realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w imieniu Województwa Mazowieckiego przeprowadzi praktyki zawodowe lub staże dla nie mniej niż 329 uczniów, szkolenia zawodowe dla nie mniej niż 128 uczniów oraz zapewni wsparcie dla nie mniej niż 20 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. Tym samym 8 szkół z terenu powiatu węgrowskiego, realizujących kształcenie zawodowe będzie mogło uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych, a także w kursach specjalistycznych i w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Dla każdej z uczestniczących w projekcie szkół zostanie także opracowany i wdrożony program innowacji pedagogicznej. Uatrakcyjni i wzbogaci on obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki czemu szkoły będą mogły oferować nowe kierunki kształcenia. Planowana jest również modernizacja już istniejących. W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. Na realizację wyżej wymienionych zadań Powiat Węgrowski otrzyma wsparcie w wysokości 2.426.378 zł. Projekt będzie realizowany do dnia 31.03.2023 r. Szkoły zawodowe z terenu naszej gminy uczestniczące w projekcie to: Technikum w ZSP w Łochowie oraz Branżowa szkoła I stopniaw ZSP w Ostrówku.

• 6 kwietnia w Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu węgrowskiego. Uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja - w pięciu konkurencjach: test wiedzy, test skrzyżowań, MRD, RTP i Pierwsza Pomoc. W kategorii szkoły podstawowe I miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie, która wystąpiła w składzie: Szymon Kowalski, Kacper Wróbel, Hanna Ciulak, Karolina Bakłanow. W kategorii gimnazja już nie było tak świetnie lecz cieszy bardzo miejsce trzecie drużyny Gimnazjum SP w Kamionnie, rywalizującej w składzie Bartłomiej Zach, Patryk Kowalczyk Przemysław Kossowski. Gratulujemy.

• 7 kwietnia w Łochowie w godzinach 11-13 wystąpiły utrudnienia na DK 62, na skrzyżowaniu ul. Wyszkowskiej z ul. Wyspiańskiego, gdyż mieszkańcy Łochowa, głównie ulicy Wyszkowskiej,  prowadzili protest przeciwko budowie wiaduktu na pobliskim przejeździe kolejowym. Policja zaplanowała objazdy: do drogi K50 tylko dla samochodów osobowych przez miejscowość Kaliska i Barchów, do drogi S8 dla wszystkich pojazdów Aleją Węgrowską, Aleją Łochowską w kierunku miejscowości Brok. W godz. protestu droga z Wyszkowa do Łochowa miała być nie przejezdna dla samochodów ciężarowych, jednak nie czyniono kierowcom tych pojazdów przeszkód.W proteście uczestniczyło bezpośrednio kilkanaście osób. Trzyminutową relację z protestu przedstawiono tego dnia w TVP 3 w Kurierze Mazowieckim o godz. 18.00.

• W Wielki Piątek na DK 50 w Łojewie doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z łosiem - klępą, która okazało się, że jest ciężarna. W wyniku zderzenia … urodziła ona młodego łosia, po czym zdechła. 

W wypadku ucierpiały też dwie osoby, Ratownicy będący na miejscu zaopiekowali się również małym łosiem, podając mu tlen. Po pewnym czasie młody łoszak także zdechł.

 Oznaki nadchodzącej wiosny w naszej okolicy:

- 20, 23, 24 marca przelot na północ dzikich gęsi;

- 23 marca przylot żurawi;

- 30 marca przylot pierwszych bocianów;

- 4, 5 i 7 kwietnia 18 st. C, a 8 kwietnia nawet 23 st. C - jako rekompensata za wręcz zimową, chłodną i mokrą Wielkanoc.

• Inauguracja wiosennej rundy rozgrywek seniorów ŁKS Łochów A klasy została zapoczątkowana 24 marca. Była to 14 kolejka sezonu 2017/2018. Podejmowaliśmy u siebie Legion Warszawa zbierając 3 punkty za zwycięstwo wynikiem 3:1, do którego najbardziej przyczynili się strzelcy bramek: w pierwszej połowie Radosław Gręda a w drugiej Michał Chmielewski, który strzelił dwa gole. Tym samym w klasyfikacji strzelców A klasy zajmując drugie miejsce z 19 golami. Z 20 golami prowadzi Damian Kowalewski (Korona).W Wielki Piątek w ramach 15 kolejki A-klasy seniorzy zmierzyli się na wyjeździe z Wichrem Kobyłka. Gospodarze byli lepsi w każdym elemencie i pewnie wygrali to spotkanie wynikiem 2:0. Mecz 16 kolejki przypadł dla naszej drużyny u siebie, gdzie 7 kwietnia podejmowali oni MKS Hutnik Warszawa. Goście nie zaimponowali, dzięki czemu uzyskaliśmy kolejne 3 punkty pokonując rywala wynikiem 2:1.

  

 
Michal Krupa