Czy młodzież ma głos?

Na takie pytanie w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie starał się odpowiedzieć przy udziale młodzieży projekt społeczny #MłodzieżMaGłos (realizowany w ramach Zwolnionych z Teorii).

Projekt ma na celu pobudzenie młodzieży do podejmowania wszelkich działań prospołecznych, ma wyjść naprzeciw poczuciu bezsilności i niemocy, przeświadczeniu, iż nasze zdanie nie jest przez nikogo uwzględniane, czy to na poziomie małych wspólnot - samorządów, czy też dużym - państwowym.

 

23 marca w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa odbyło się inauguracyjne spotkanie z młodzieżą łochowskiego liceum. Uczniowie mieli okazję poznać ich przedstawiciela w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W spotkaniu wziął udział Jakub Nowak, reprezentujący mazowiecką młodzież w II kadencji rady. Podczas swojej prelekcji opowiedział o inicjatywach i działaniach rady, zachęcił młodzież do wzięcia udziału w przyszłorocznych rekrutacjach do Rady przy MEN oraz Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jakub Nowak zauważył, iż młodym ludziom brakuje często determinacji i motywacji: ,,Nam wszystkim brakuje mobilizacji i nie potrafi poświęcać się dla wspólnego dobra. Mnie harcerstwo, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i później Klub Młodzieży Patriotycznej nauczyli mnie bardzo ważnej rzeczy, żeby stawiać dobro wspólnoty ponad swoje dobro. Moje JA jest OK, ale najpierw jesteś TY, jesteśmy MY, a dopiero później jestem JA. Jeśli byłbym sam to wątpię, że byłym dziś tutaj, czy pomyślał o Radzie Dzieci i Młodzieży przy MEN’’.

Wspominał także, iż głos Rady  jest słuchany, ponadto traktowany na równi z innymi dorosłymi gremiami: ,,Myślałem, że Pani Minister zrobiła sobie radę, żeby to ładnie wyglądało wizerunkowo. Na szczęście okazało się, że jest zupełnie inaczej. Pani Minister rzeczywiście słucha młodzieży. Cała ustawa o szkolnictwie, która weszła we wrześniu, była zaopiniowana przez Radę Dzieci i Młodzieży. Radni wojewódzcy opiniowali ją w swoich szkołach. Wnieśli około 100 poprawek i ponad połowa poprawek młodzieży została uwzględniona’’.

W ramach projektu #MłodzieżMaGłos zostanie przeprowadzonych kilka spotkań z młodzieżą. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Łochowa.

Grzegorz Kielan

 
Michal Krupa