Historia - tworzona przez wieki

Dnia 20 marca 2018 r. podczas „II konferencji historycznej” zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zaprezentował wystawę zbiorową „Historia – tworzona przez wieki” pod hasłem „Bóg -Honor - Ojczyzna” wypożyczoną z Domu Polonii w Pułtusku.

Autorami obrazów prezentowanych na wystawie jest 20 polskich artystów (Eugeniusz Dudarev, Natalia Litwinowicz, Siergiej Borejsza

, Ivan Pierieginec, Dmitry Buldakow, Tatiana Morozowa, Dominika Picko, Gienadzij Pitsko, Alex Wasiliewicz, Walery Stratowicz, Alex Sporski, Wacław Romaszko, Wacław Sporski, Mikołaj Sidorczyk, Walery Mołoczko, Siergiej Osopryłko, Mikołaj Pantiuchow, Mikołaj Krukow, Piotr Januszkiewicz, Andrzej Filipowicz) z Białorusi, zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich, Związku Artystów na Białorusi i innych zawodowych związków na Białorusi. Tworzone od wielu lat prace twórców polskich z Białorusi, związane są tematycznie z historią Polski i jej kulturowym dziedzictwem. Przedstawiają postacie wielkich Polaków m.in.: Tadeusza Kościuszkę (autor Genadziusz Picko), Bl. Stefana Wincentego Frelichowskiego (autor Andrzej Filipowicz), Jerzego Popiełuszkę (autor Waclaw Romaszko), Weronikę Sebastianowicz (autor Piotr Januszkiewicz), Ignacego Jana Paderewskiego (autor Ewgeni Dudarew).

Temat wystawy jest bardzo istotny bo prezentuje dzieje narodowe, kulturowe, o których ciągle za mało mówi się w mediach i przypomina młodym pokoleniom. Ekspozycja zachęca do poznawania dziejów Polski odzwierciedlonych pędzlem na płótnach artystów polskich na Białorusi dla których ta tematyka jest szczególnie ważna.

A.K. & Andrzej Filipowicz

 
Michal Krupa