Po Orlikach Osy

Ruszył rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 tysiące ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów Ministerstwa, jest rekordowo wysoki i wynosi ponad pół miliarda złotych (516,1 mln zł).

 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Według badań, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA to odpowiedź na to zapotrzebowanie. W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym.

Na wariant podstawowy ma się składać siłownia plenerowa i strefa relaksu przy szacowanej wycenie obiektu 50 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł lub do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł - w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Wariant rozszerzony stanowi siłownię plenerową, strefę relaksu, sprawnościowy plac zabaw oraz ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Szacunkowa wycena obiektu to 100 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina - jeden wniosek - wiele stref.

Zatem platformiane Orliki zastąpione zostaną pisowskimi Osami, a wszystko to dla naszego zdrowia i kondycji fizycznej.

R

 
Michal Krupa