Archiwum

Zbliżenie Kultur 2017

Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, XVI Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce oraz II Tabor Podlaski. Wszystko to odbyło się w Łochowie i jego okolicach w dniach 1-10 grudnia br. - na południowo-zachodnich rubieżach Podlasia i wschodniego Mazowsza, w dorzeczu Bugu i Liwca.

To tu krzyżują się trzy tradycje, rok w rok spotykają się legacze z trzech Diecezji, by przez kilkanaście grudniowych dni mogły odbywać się trzy niezwykłe, połączone ze sobą wydarzenia, do których należy dołączyć czwarte, jeszcze nie zrealizowane: Podlaski Konkurs Gry na Ligawkach zaplanowany na 19 grudnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury, gdzie nastąpi zakończenie Festiwalu. Za sprawą udanej I edycji Taboru

, Ośrodek postanowił uruchomić II Tabor Podlaski, który odbył się w dniach 1-2 grudnia. Wzięli w nim udział tacy artyści i formacje, jak Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski, Kapela Hałasów, Iwona Kopiwoda, Kazimierz Soszka, Kapela Lipy, Maćko Korba, Andrzej Klejzerowicz, Orkiestra Wielkich Bębnów, Kapela Brodów, Michał Pietrusiewicz, Paweł Grochowski, Adam Strug. Artyści porwali uczestników w świat muzyki i tradycyjnych tańców. Te pierwsze grudniowe dni wypełniono warsztatami „Muzyczne Dialekty Mazowsza”, łączącymi rytm, taniec i śpiew oraz grę na instrumentach perkusyjnych i melodycznych. Punktem wyjścia stały się wyrywasy i melodie z Rawskiego, Radomszczyzny, Płockiego, Łowickiego, Kujaw i Podlasia. Nucenie, śpiewanie, klaskanie, tupanie, wirowanie, wnikanie w strukturę rytmu, ruchu i melodii, poznawanie właściwości tańców i używanie instrumentów - jak na prawdziwy Festiwal przystało. Sięganie również do nagrań archiwalnych i odwoływanie do praktyki wiejskich muzykantów - mistrzów stylu i improwizacji - to po wtóre. Intensywne doświadczenie wspólnego muzykowania na różnych poziomach, kontakt w muzyce i tańcu, wzajemne inspiracje i otwartość na improwizację w języku i dialektach muzyki tradycyjnej - to po trzecie.

Wieczorami 3-8 grudnia w historycznych świątyniach naszego regionu (Sadowne, Kamionna, Miedzna) i budowlach obecnych nam czasów (Łochów, Budziska, Gwizdały), rozbrzmiały koncerty pieśni adwentowych i wędrownych śpiewaków, a w dzień prowadzono badania terenowe w Dorzeczu Bugu i Liwca (zbierano lokalne pieśni, muzykę i obrzędy).

Dnia 10 grudnia w Łochowie dokona się łochowski finał projektu Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, podczas którego odbędzie się XVI Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawkach. Wydarzeniu temu będą towarzyszyły:

- godz. 12.00 - uroczyste otrąbieniem Adwentu na Mszy Św. w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie;

- godz. 13.00 - panel dyskusyjny - omówienie wyników badań terenowych (prof. dr hab. Piotr Dahlig, Jacek Hałas, Robert Lipka, Maciej Cierliński, Adam Strug, Artur Lis, Andrzej Klejzerowicz oraz zaproszeni goście);

- godz. 14.00 - przesłuchanie uczestników Konkursu Gry na Ligawkach;

- godz. 15.00 - Koncert Kapeli Brodów, Kapeli Hałasów, Kapeli Stara Lipa, Kapeli Lipy i zaproszonych gości;

- godz. 17.00 - uroczyste ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

R