Archiwum

Ku trzeźwości

 Dnia 28 listopada sali konferencyjnej dworca PKP w Łochowie odbyło się pierwsze spotkanie pt. "Nie piję, bo kocham". 

Jest to owoc I Narodowego Kongresu Trzeźwości, jaki się odbył w dniach 21-23 września w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był wielkim orędownikiem trzeźwości narodu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Łochowa, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krucjatę Wyzwolenia Człowieka działająca w ramach Ruchu Światło-Życie.

 

Kampania społeczna “Nie piję bo kocham” jest odpowiedzią Ruchu Światło-Życie, założonego przez zmarłego 30 lat temu ks. Franciszka Blachnickiego, na sejmową uchwałę z marca br. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu. “Rok troski o trzeźwość narodu” jest wspólną inicjatywą Sejmu i Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Kampania “Nie piję bo kocham” jest realizowana w okresie od września do grudnia 2017 roku. Jak czytamy w uchwale: “ W historii Polski troska o trzeźwość była związana z dążeniem do wolności, do odrodzenia Narodu, a także z obroną godności Polaków.”

W ramach ogólnopolskiej kampanii realizowane są szeroko zakrojone działania mające na celu promocję trzeźwości i abstynencji: imprezy masowe promujące trzeźwość zawierające bloki edukacyjne dla osób w każdym wieku, akcje ewangelizacyjne, wydarzenia rozrywkowe w postaci koncertów i aktywności artystycznych i tak jak w przypadku Kamionny i Łochowa - konferencje. Dalekosiężnym celem tych działań jest wytworzenie “mody na nie picie” - w sytuacji, gdy spożycie alkoholu w Polsce znów wzrasta.

W ramach kampanii zorganizowano szkolenie liderów trzeźwości, którzy w swoich środowiskach organizują konferencje trzeźwościowe oraz promować życie bez alkoholu - w przypadku Łochowa są nimi: Jerzy Kosiorek, Ewa Kosiorek i Marcin Miller. W Kamionnie konferencja taka odbyła się 5 listopada w świetlicy parafialnej. W Łochowie ma ona charakter dwuczęściowy - pierwsza odbyła się właśnie 28 listopada, a druga zaplanowana jest na 12 grudnia. W konferencji łochowskiej akcent kładzie się na cztery byty/instytucje, które odpowiedzialne są za trzeźwość narodu: państwo, rodzinę, kościół i samorząd terytorialny. Część pierwszą poświęcono dwóm pierwszym instytucjom: państwową określił, przybliżył Marcin Miller, wskazując, iż mamy niejako dwie Polski - 83% trzeźwych i 17% „pijaków”, wobec których państwo polskie nie realizuje żadnego sensownego programu trzeźw ościowego, dając jednocześnie przykład Islandii, w której konsekwentnie i stanowczo wdrażany wśród młodzieży program, dał wymierne efekty, lecz trzeba było na to 20 lat wytężonej profilaktycznej pracy.

Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość jej członków, na bazie materiałów księdza Dziewieckiego, przedstawiła Ewa Kosiorek, podkreślając, iż to nie państwo, nie samorząd, nie kościół - tylko rodzina jest miejscem ochrony członka rodziny przed destrukcyjnym wpływem alkoholu i innych używek. Dotąd profilaktyka antyalkoholowa opierała się o dwa modele: moralizatorski i intelektualizujący, obecnie - o model psychologizujący. Wskazała też na najskuteczniejsze czynniki chroniące przed zgubnym wpływem alkoholu:

- pozytywna więź z rodzicami,

- pozytywna więź z Bogiem,

- charyzmatyczne wzorce ze strony wychowawców, gdyż młodzi ludzie potrzebują przykładu dorosłych, wzoru dojrzałości w myśleniu i pomocy w odkrywaniu prawdy, świata.

Podczas drugiej części konferencji (12 grudnia, godz. 18.45, również w sali konferencyjnej dworca PKP w Łochowie) oprócz wystąpień Jerzego Kosiorka (odpowiedzialność kościoła) i Marka Górniaczyka (odpowiedzialność samorządu) nastąpi podsumowanie konkursu plastycznego „Trzeźwy Łochów” ale o tym w kolejnym wydaniu GŁ.

                R