Archiwum

Wieści gminne

• 18 listopada otwarto ostatni wyremontowany odcinek drogi powiatowej, biegnącej równolegle do drogi gminnej przez Laski (1,5 km). Całość zadania drogowego od Twarogów (DK62) po Łochów podzielono na trzy etapy, dwa z nich oddano w użytkowanie i świętowano wcześniej, w latach poprzednich. Inwestycja została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski, Powiat Węgrowski i Gminę Łochów. Koszt budowy ostatniego odcinka drogi wyniósł 559 371 zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 176 tys. zł, w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z budżetu Powiatu Węgrowskiego wydano 191 685,5 zł oraz Gminy Łochów 191685,5 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi, wzmocniono i wyprofilowano pobocza, nałożono bitumiczną nawierzchnię. Wykonano też oznakowanie poziome i pionowe.

 

• Po kilku miesięcznej przerwie 22 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące budowy wiaduktu nad linią kolejową w Łochowie wzdłuż osi DK 62 (zob. materiał „Wiadukt czy tunel”).

• Uroczystości Święta Niepodległości odbyły się w naszej Gminie zgodnie z przyjętych harmonogramem, opublikowanym w poprzednim numerze GŁ. Rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Kamionnie,  następnie miały miejsce msze św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Kamionnie i Łochowie - połączone z patriotycznym koncertem w wykonaniu łochowskiego chóru parafialnego. Po czym uczestnicy obchodów w towarzystwie 15 pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, przy którym okolicznościowe przemówienia wygłosili: Senator RP Maria Koc, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski i Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk.

• Po niepodległościowej uroczystości pod pomnikiem przeniesiono się do nowo wyremontowanego budynku dworca kolejowego gdzie nastąpiło jego uroczyste otwarcie i poświęcenie. Przecięcia wstęgi dokonali: Członek Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie Dariusz Grajda, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Starosta Węgrowski, Burmistrz Łochowa, Przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Suchenek i Mariola Panasewicz z Urzędu Gminy Łochów. Poświęcenia budynku dokonał ks. prob. Roman Kowerdziej. Po modlitwie otwarto wystawę „Bitwa Warszawska 1920 - osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata - Cud nad Wisłą”.

• Kolejna część obchodów Święta Niepodległości to uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łochowie, rozpoczęta odśpiewaniem hymnu narodowego. Referat okolicznościowy o meandrach dojścia Rzeczpospolitej do niepodległości wygłosił Michał Kołodziejek. Następnie wręczono medale Heleny i Ignacego Jana Paderewskich osobom najbardziej zasłużonym dla Gminy Łochów (zob. materiał z poprzedniego n-ru GŁ). Był też akcent artystyczny, m.in. w wykonaniu Pauliny Ogonowskiej.

• W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie 1 - 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany podmiot nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

• W dniach 16-17 listopada w ramach VII Łochowskiej Jesieni Poezji odbyła się kolejna edycja Konkursu literackiego Przystanek Norwid (zob. materiał „Kolejny Przystanek”).

• W dniach 1-10 grudnia w MiGOK w Łochowie odbył się Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, XVI Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawce oraz II Tabor Podlaski (zob. materiał „Zbliżenie Kultur 2017”).

• Od 1 listopada 2017 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Węgrowie działa telefon interwencyjny. Dzwoniąc pod nr 698161918 możecie Państwo zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych Powiatu Węgrowskiego.

• Od 1 stycznia 2018 r. rusza program zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD w stadach bydła. Przystąpienie do programu jest DOBROWOLNE!. Koszty programu, w tym koszty pobierania próbek i badan laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie. Zgłoszenia należy dokonać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie za pośrednictwem lekarza zwyczajowo opiekującego się stadem. Do uczestnictwa w programie od pierwszego roku jego realizacji należy zgłosić się najpóźniej do 31 grudnia 2017 r.

• 29 listopada (śr.) w Bibliotece Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, a 5 grudnia w Szkole Podstawowej w Gwizdałach z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim (zob. materiał „Spotkania autorskie”).

• 16 listopada 2017 r. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie podczas Jesieni Poetyckiej „Przystanek Norwid” wykład pt. „Stanisława Hornowska adresatką wierszy C.K. Norwida” wygłosiła Małgorzata Szeja, autorka nowej książki Towarzystwa „CD” poświęconej poecie i jego związkom z Łochowem (zob. materiał: Książka „Śladami Norwida”).

• W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco - Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

• 19. grudnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury zakończony zostanie Festiwal Zbliżenia Kultur Podlaskim Konkursem Gry na Ligawkach, a tydzień wcześniej ligawkowe granie w MiGOK w Łochowie - XVI Mazowiecki Konkurs Gry na Ligawkach.

• W dniach 3-8 grudnia (wieczorami), w historycznych świątyniach naszego rejonu (Kamionna, Sadowne, Miedzna) i nie tylko (Łochów, Budziska, Gwizdały) grane były koncerty pieśni adwentowych i wędrownych śpiewaków.

• W konferencji zorganizowanej dla pedagogów, samorządowców i kuratorów sądowych z terenu naszego powiatu przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie pt. „Jak chronić dzieci i młodzież przed nałogowymi zachowaniami?”, która odbyła się 29 listopada br. w  sali konferencyjnej im. Ignacego Jana Paderewskiego Starostwa Powiatowego w Węgrowie uczestniczyło ponad 60 osób.

• 24 listopada w Miedznie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  terenu naszego powiatu za rok szkolny 2016/2017 (zob. materiał „Współzawodnictwo podsumowane”).

• 26 listopada w MiGOK w Łochowie, na okoliczność zbliżającego się 100-lecia Niepodległej RP wybrzmiał PULS WOLNOŚCI.PL poprzez koncert Orkiestry Wielkich Bębnów (oktet wraz ze śpiewakiem operowym), którzy wykonali utwory inspirowane ludowością. W ramach wolnościowego pulsu (bębnienia, wybijania rytmu, rytmu serca) odbył się też pokaz trzech filmów dokumentalnych:

- „Solidaruchy z Rakowieckiej” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego;

- „Polski nie zniszczy nikt na świecie. Historia chorążego Antoniego Dołęgi” w reż. Bogny Bender-Motyka;

- „Piłsudski Bronisław - zesłaniec, etnograf, bohater” - reż. Waldemar Czechowski,

które zwieńczono panelem dyskusyjnym.

• Dnia 28 listopada sali konferencyjnej dworca PKP w Łochowie odbyło się pierwsze spotkanie pt. "Nie piję, bo kocham". Jest to owoc I Narodowego Kongresu Trzeźwości. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Łochowa, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krucjatę Wyzwolenia Człowieka działającą  w ramach Ruchu Światło-Życie (zob. materiał „Ku trzeźwości”).

• 28 listopada w Galerii Słonecznej Biblioteki Publicznej na Pradze Południe uroczyście otwarto wystawę „Dwory i pałace - Dolina Liwca - Kraina dłutem i pędzlem tworzona”, której organizatorem był nasz MiGOK. Wernisaż połączono z muzyczną niespodzianką. Wystawa ta  miała w stolicy swoje kolejne otwarcie - 8 grudnia w Galerii Metamorfozy (przy ulicy Marszałkowskiej 81/20).

• W dniach 3-6 grudnia w parafii Łochów odbyły się adwentowe rekolekcje będące renowacją misji świętych sprzed roku, które poprowadził ks. Rafał Jarosiewicz.

• W weekend (9-10 grudnia) w Pałacu Łochów odbyła się 30 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych.

• Pierwszy przedzimowy, mokry, ciężki śnieg sypnął na Andrzejki i to warstwą prawie 20 cm, na tyle grubą, że stopniał po tygodniu, a jednocześnie narozrabiał w dostawie energii elektrycznej, w niektórych miejscach nawet do niedzieli (3.XII.).

• W weekend 2-3 grudnia br. w ramach Ekstraligi Seniorów Olimpia Łochów zmierzyła się na własnym boisku z Mistrzem Polski - MUKS Zielonka (zob. materiał „W pogoni za Mistrzem Polski”).

• Ostatni mecz jesiennej rundy A klasy (Warszawa I) rozgrywek piłki nożnej seniorów, rozegrany w Dzień Niepodległości na własnym boisku z Wisłą Jabłonna, niestety nie poprawił naszego dorobku punktowego i nie poprawił naszej lokaty w tabeli, gdyż to właśnie Wisła Jabłonna, zwycięstwem nad nami 2:1, wskoczyła w tabeli tuż przed nami - na 4 miejsce. Jedyny  z naszej strony gol, to skrzętnie wykorzystany rzut karny przez Michała Chmielewskiego, tym samym poprawił on swój bramkowy dorobek na 17 goli.

• W Zarządzeniu Burmistrza Łochowa w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie dokonano 13 listopada br.  kolejnej zmiany (ostatnia z 30 grudnia 2016 r.) - § 3 zarządzenia otrzymał brzmienie:

1)  Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie - 7 500,00 zł;
2)  Zastępca Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie - 6 000,00 zł;
3)  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie - 7 000,00 zł;
4)  Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie - 6 000,00 zł;
5)  Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie - 5 000,00 zł;
6)  Dyrektor Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku - 6 500,00 zł;
7)  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie - 6 500,00 zł;
8)  Dyrektor szkoły, przedszkola - 7 000,00 zł;
9)  Zastępca Dyrektora szkoły - 6 000,00 zł.

• W celu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Burmistrz Łochowa powołał zarządzeniem z dnia 31 października Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Został nim p. Marek Górniaczyk.

• Burmistrz Łochowa, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łochowie i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie zorganizowali dla dzieci na Placu przy Fontannie dnia 6 grudnia spotkanie przy choince z Mikołajem z całym mnóstwem niespodzianek.

• Funkcjonowanie całodobowego i przez siedem dni w tygodniu Posterunku Policji w Łochowie, czyli tzw. „dyżurki” ma zostać przywrócone. Realny termin przywrócenia: przełom stycznia i lutego 2018 r.

• Jak wynika z zaprezentowanych przez policję danych podczas listopadowej konferencji w Węgrowie - przestępczość w naszym powiecie, w okresie ostatnich trzech lat, wyraźnie spada.

• 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrzmi 14 stycznia 2018 r. w MiGOK w Łochowie. Tym razem celem zbiórki pieniędzy przez Fundację WOŚP ma być wyrównywanie szans w leczeniu noworodków.

R