Dzień podsumowań

Dzień Edukacji Narodowej, przypadający na 14 października, będący świętem szczególnym nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz pracowników szkół placówek oświatowych to również dzień szkolnych Akademii, konferencji oraz podsumowań. Z tej to okazji miały miejsce powiatowe i gminne obchody.

W roku bieżącym obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej zaplanowano na 13 października, a na miejsce obchodów wybrano  Węgrowski Ośrodek Kultury, na które zaproszono czynnych i emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski. Bardzo ważnym elementem tego rodzaju obchodów jest dowartościowanie, wyróżnienie najlepszych nauczycieli czemu służy Fundusz Nagród,

wynoszący w tym roku 33 tys. zł. Nagrody Starosty Węgrowskiego trafiły do czterech (spośród ośmiu) dyrektorów tych szkół (placówek): Andrzeja Suchenka - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, Hanny Kasperowicz - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, Mariusza Dobijańskiego - dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wycho-wawczego w Jaworku i Izabeli Ratyńskiej - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. Wręczone zostały też siedmiu nauczycielom, w tym Annie Pękul z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.  Uroczystość uświetniły występy uczniowskiego zespołu tanecznego „Sadzewiczowa” i Pauliny Ogonowskiej z łochowskiego liceum oraz ukraińskiego zespołu bandurzystek „Słoneczne Struna”.

Również w szkołach naszej gminy odbyły się uroczyste akademie, a kilka dni później, bo 17 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie uroczystość wręczenia corocznych nagród Burmistrza Łochowa wyróżniającym się nauczycielom. Podczas uroczystości obecni byli włodarze Gminy Łochów oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Krzysztof Szulim. Nagrody te otrzymali następujący dyrektorzy:

- p. Magdalena Sobiczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie;

- p. Agnieszka Pyźlak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;

- p. Paweł Gelbrecht, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;

- p. Andrzej Nowotka, Dyrektor (do 31 sierpnia br.) Gimnazjum w Łochowie;

- p. Marzenna Dobrzańska, Dyrektor (do 31 sierpnia br.) Zespołu Szkół w Ostrówku;

- p. Renata Jaczewska, Dyrektor (od 1 września br.) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie;

- p. Renata Zapaśnik, Dyrektor (od 1 września br.) Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku;

- p. Karolina Dobosz, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach;

- p. Grażyna Barbara Gajewska – p.o. dyrektora (do 31 sierpnia br.) Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie.

Otrzymali je również nauczyciele:

- p. Elżbieta Justyna Fabisiak z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie;

- p. Monika Tężyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” AK w Łochowie;

- p. Anna Napłoszek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie;

- p. Tomasz Wojtasiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;

- p. Anna Jarosz  ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach;

- p. Elżbieta Pych ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;

- p. Ewa Dobosz ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku.

Gratulujemy.

             R

 
Michal Krupa