Jeden mały krok pokazuje kierunek marszu

W październiku, na sesji Rady Miejskiej w Łochowie najważniejszym tematem podjętym był poziom nauczania w łochowskich szkołach.  Bardzo nie odbiegamy od średniej w powiecie, ale różowo też nie jest. 

Pan dyrektor CUW przedstawił zestawienia statystyczne, radni podjęli dyskusję, wszyscy ponarzekali na stan oświaty w kraju. Temat jest bardzo ważny. Zainteresowanych odsyłam do prezentacji dyrektora CUW, które były przedstawiane na sesji i które mają ukazać się na stronie gminy. Warto w niedługiej przyszłości zająć się sprawą i przygotować długofalowy program podniesienia poziomu nauczania. Warunki lokalowe są nienajgorsze, barier w postaci braków w wyposażeniu też nie ma, a jednak coś blokuje nasze szkoły w osiągnięciach. W komisji oświaty jest trzech nauczycieli, którzy będą cennym głosem w sprawie.

 

Dużo emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łochów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5 % alkoholu, który ostatecznie nie został przyjęty. Zmiana miała polegać na zmniejszeniu ilości punktów sprzedaży alkoholu tzw. wysokoprocentowego z 46 na 43. Argumenty padały różnorakie, od wolności gospodarczej do światopoglądowych. Dyskusja, jak sama w sobie jest cenna, to ta była z góry przesądzona. Argumenty wnioskodawcy, czyli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przekonały większości radnych. Dla mnie głosowanie było oczywiste. Jestem przekonana, że ilość punktów sprzedaży alkoholu ma wpływ na dostępność, co za tym idzie na ilość spożywanego alkoholu na terenie gminy. Wchodząc na salę obrad wiedziałam, że będę głosowała za zmniejszeniem ilości punktów.  Zmniejszenie o 3 punkty sprzedaży to mały krok w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ale jeden mały krok pokazuje kierunek marszu.

Większością głosów projekt ten nie przeszedł. Rozumiem też radnych, którzy głosowali za odrzuceniem tego projektu, gdyż uchwała nie została dobrze przygotowana, a argumenty w uzasadnieniu były słabe. Główny argument, że przez ostatnie 16 lat, ilość punktów sprzedaży na terenie Gminy Łochów wzrosła z 13 do 74 (ilość łączna: miejsc sprzedaży „na wynos” i miejsc gastronomicznych) nic nie mówi. Dane bez punktu odniesienia i analizy nic nie wnoszą do dyskusji. Przypuszczam, że w 2001 roku było dużo mniej sklepów restauracji i barów w gminie niż obecnie. Przez ostatnie 16 lat nie tylko ilość punktów sprzedaży alkoholu zmieniła się. Winę za stan rzeczy, za stan trzeźwości Polaków ponosi, między innymi, złe prawo! Chcąc, przed sesją rady, przygotować się do dyskusji, sięgnęłam do Internetu po informacje co w trawie piszczy, na szczeblu krajowym i gminnym. A i owszem, partia rządząca przygotowuje nowelizację ustawy. Aktualnie w kompetencjach Rady Gminy znajduje się określanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. Po zmianach proponowanych, Rada Gminy mogła będzie także regulować kwestię napojów zawierających mniej alkoholu. Posłowie proponują rozróżnienie limitów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na trzy typy: napoje zawierające do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa; napoje zawierające powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa); oraz napoje zawierające powyżej 18 proc. alkoholu. Zamiast jednego zezwolenia, będą trzy, co oznacza, że liczba zezwoleń, w wartości bezwzględnej znowu wzrośnie. Rada Gminy będzie też miała możliwość ustalenia ilości punktów sprzedaży alkoholu w nocy.

Zabrakło mi w proponowanych zmianach w prawie, regulacji dotyczących miejsc sprzedaży alkoholu. Nie powinien być on dostępny po drodze do pracy, do szkoły, po drodze na działkę, itp. Nie powinien być sprzedawany na stacjach paliw i w okolicy dworców kolejowych i autobusowych . Nie powinno być możliwości kupna „przy okazji i po drodze”.

Wracając na niwę gminną. Może nie jestem biegła w obsłudze Internetu, gdyż jestem z pokolenia, które uczy się technologii, ale nie znalazłam na stronie gminy informacji dotyczących Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie znalazłam zakładki, podstrony z programem przeciwdziałania uzależnieniom, sprawozdaniem z realizacji tegoż programu, składem komisji, nazwiskiem pełnomocnika, a co najważniejsze, informacją jak można uzyskać pomoc. Jako radna te informacje znajdę, bo wiem, że skład komisji lub nazwisko pełnomocnika znajdę w zarządzeniach, a program w uchwałach rady. Ale jak ma sobie poradzić mieszkaniec, który potrzebuje wsparcia? Czas poszukiwań informacji może zniechęcić, a pójście do urzędu i poszukiwanie osoby, która zajmuje się tą tematyką może być barierą nie do pokonania. Przecież komisja ta, która dysponuje niebagatelną kwotą, bo aż 425 tys. zł (z tak zwanego korkowego) na przeciwdziałanie uzależnieniom powinna działać jawnie i transparentnie, a kontakt z pełnomocnikiem powinien być łatwy i zapewniający dyskrecję. Są to sprawy, które wiążą się z dramatami ludzkimi, o których niechętnie się rozmawia.

Ważna sprawa dla każdego: w Polsce nie można sprzedawać alkoholu nietrzeźwym i niepełnoletnim. Reagujmy w sklepach, jak widzimy taką sytuację. Brak reakcji jest poważnym zaniedbaniem.

Na koniec dwie informacje. Obie dobre. Pierwsza: wróciła na łącza transmisja i nagranie z sesji Rady Miejskiej w Łochowie. Czasem warto tam zajrzeć: www.youtube.com/watch?v=9hvL23Q5uYc&app=desktop

Druga: rozpoczęła się budowa ulicy Chopina w Łochowie. Jest już chodnik po jednej stronie w stanie używalności.

Urszula Anna Kalinowska 

 
Michal Krupa