Wieści gminne

W bieżącym numerze jest ich całkiem sporo. Poniżej październikowe i listopadowych nieco:

• Burmistrz Łochowa wydał 27 października br. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów do drogi krajowej nr 50 w o długości 5,6 km. Dwa dni wcześniej podczas sesji Rady Miejskiej mogliśmy się dowiedzieć, że jeśli wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony to w 2018 r. będzie możliwe dokonanie przebudowy odcinka od Pogorzelca do torów kolejowych w Barchowie za około 6 mln zł, w tym z budżetu państwa 3,6 mln zł (60%) i po około 1,2 mln Powiat Węgrowski i Gmina Łochów. Pozostały odcinek tej drogi (przez Barchów do DK 50) być może w 2019 r., a już na pewno nie przed skanalizowaniem tej wsi.

Przebudowa ma dotyczyć również budowy chodników.

• W związku z informacjami mieszkańców Gminy Łochów o firmach, które podają nieprawdziwe informacje o niezakwalifikowaniu się Gminy do dofinansowania, Burmistrz Łochowa informuje, iż Gmina Łochów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. Obecnie (informacja z 25 października br.) trwa procedura przetargowa, po zakończeniu której zostaną podpisane umowy z mieszkańcami. Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miejskiego w Łochowie jest p. Elżbieta Pietrzak, tel. 25 643-78-38.

• 16 października br. Wojewoda Mazowiecki obwieścił, że w związku z wpływem wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przejścia podziemnego w km 59+622 linii kolejowej nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka, realizowanego w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” - co dotyczy obiecanego nam przejścia podziemnego w miejsce zlikwidowanego przejazdu kolejowego na Wymysłach.

• W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych (art. 155, 191 ustawy o odpadach, art. 144 k.c., art. 117 kodeksu wykroczeń). Za palenie odpadów grozi grzywna do 5 tys. zł. Niestety ludzie często spalają w swoich piecach drewno meblowe, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, torby plastikowe i wiele innych odpadów a przecież piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. W  emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Skutki wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą trudno usunąć, a jej nadmiar może przyczynić się do pożaru domu.

• 18 października br. Gmina Łochów wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siedlcach zorganizowała szkolenie dla lokalnych działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych, którego celem było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami sporządzania wniosków o dotacje.

• W dniach 16-17 listopada br. MiGOK w Łochowie organizuje VII Łochowską Jesień Poezji „Przystanek Norwid”. Festiwal ten jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Ośrodek już od 2011 roku, a jego głównym celem jest popularyzacja polskiej poezji, w tym twórczości naszego wybitnego rodaka - Cypriana Kamila Norwida. 16 listopada odbędzie się konkurs recytatorski przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (obecnych klas siódmych), klas drugich i trzecich gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Następnego dnia odbędzie się konkurs literacki dla dorosłych. Wydarzeniom będą towarzyszyły: wystawa – Andriolli 1794-1893 (poświęcona życiu i twórczości Elwiro Michała Andriollego, twórcy ilustracji do dzieł m.in. A. Mickiewicza, twórca przebywał swego czasu w dworku w Łochowie), a także wieczór poezji, czyli spotkanie autorskie z Mają Komorowską (prezentacja fragmentów filmu i spotkanie z książką). O wydarzeniu tym poinformujemy w następnym numerze GŁ. (Zob. „Program i Jury”).

• 4. października br. w MiGOK w Łochowie odbyła się inauguracja kolejnego Roku Akademickiego Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie przybyli zarówno studenci pragnący kontynuować naukę, jak i nowe osoby zainteresowane wkroczeniem w poczet studentów. Seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z takich zajęć jak: j. angielski, aerobik, malarstwo, lektoraty historyczne, ceramika, nauka tanga, nauka obsługi komputera (dzięki nawiązaniu współpracy z LO w Łochowie), brydż, a także z darmowych wyjazdów do teatrów (dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz wyjazdów do Tłuszcza na wykłady z różnych dziedzin, ponadto Wielopokoleniowego Marszu Nordic Walking (w ramach programu „Aktywni +”, dzięki współpracy z OPS w Tłuszczu). Spotkanie zostało uświetnione wykładem inauguracyjnym pt: „Teatr, kino, muzyka w XX-leciu międzywojennym” poprowadzonym przez Annę Marię Adamiak śpiewaczkę operową, operetkową i musicalową, aktorkę, pedagog, a także recitalem w jej wykonaniu.

• W ramach II Węgrowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, 15 października w Kościele w Łochowie odbył się koncert muzyki chóralnej. Organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łochowie Roman Kowerdziej i Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. Wystąpił chór dziecięcy i młodzieżowy działający przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej „Alla Polacca” pod dyrekcją Anny Bednarskiej. Był to pierwszy koncert chóru w sezonie 2017/18. Zespół „Alla Polacca” wykonuje muzykę wszystkich epok. W swoim repertuarze posiada utwory a cappella, z towarzyszeniem orkiestry, harfy oraz fortepianu i organów. W Łochowie chór wykonał m.in. „Festive Alleluia” Lyna Williamsa, „Ave Verum”  i „In paradisum” Gabriela Faure a towarzyszył im na organach Wojciech Bednarski.

• Podczas czwartej z kolei publicznej zbiórki we Wszystkich Świętych na łochowskim cmentarzu na renowację/budowę pomnika poświęconego poległym żołnierzom za Ojczyznę zebrano 4.947 zł. Pomnik ma być odnowiony na 100 lecie odzyskania Niepodległości.

• Dnia 13 października br. w Miejskim i Gminnym Domu Kultury w Łochowie odbył się Festiwal Piosenki Maryjnej, pod hasłem „Chociaż wiele nosisz imion, jesteś tylko jedna”. Podczas festiwalu wystąpiło około 170 młodych wykonawców w 3 kategoriach: dzieci przedszkolne, dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz klasy IV–VII szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. W czasie Festiwalu rozstrzygnięto również gminny konkurs fotograficzny „Oblicza Maryi".

• 8 października br. po raz kolejny gościliśmy tancerzy cheerleaders z całej Polski. W III Memoriale Mariana Dzięcioła Grand Prix Polski udział wzięło 31 zespołów w 3 dywizjach: pom dance, cheer dance, cheer. Organizatorami turnieju było Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk CD oraz Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders.

• 6 października br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska w obecności inspektora ds. zamówień publicznych - Macieja Folmana podpisała umowę z firmą „GARDEN-BRUK” Wojciech Przyborowski, Laski gm. Łochów, na roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie ulicy Chopina w Łochowie na odcinku 220 mb, w ramach zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina” z ofertą cenową 600 tys. zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy. Termin wykonania: 30.11.2017 r.

• Tegoroczna jesienna słota w pełni, z dosyć szybkimi poprzedzającą ją oznakami:

- 16 września sejmikujące żurawie, a ich odlot 19 września,

- bardzo krótka trzydniowa złota jesień z kulminacją 18 października,

- odloty dzikich gęsi: klucze 14, 16 i 19 października.

• Kończą się piłkarskie rozgrywki ŁKS Łochów - runda jesienna. Przedostatnia dla seniorów 12 kolejka tej rundy przypadła na sobotę 4 listopada br., jako mecz wyjazdowy do Radzymina, by rozegrać go z miejscowym Mazurem, który w tabeli rozgrywek jest liderem, który to lider uległ naszemu ŁKS-owi 1:4, ku zaskoczeniu wielu i wysokiej predyspozycji strzeleckiej Michała Chmielewskiego (2 bramki) oraz Sławka Damętki (również dwie bramki). Tym samym wyprzedziliśmy Wisłę Jabłonna, która przegrała swój mecz tej kolejki, zajmując 4 miejsce w tabeli. Ostatni mecz jesiennej rundy zostanie rozegrany w Święto Niepodległości, u siebie, właśnie z tą drużyną - Wisłą Jabłonna lecz o tym już w grudniowym numerze GŁ.

• Tak,  jak w rundzie wiosennej, tak i obecnej Michał Chmielewski (ŁKS Łochów) przoduje, bynajmniej po 12 kolejkach, w rankingu najlepszych strzelców A-klasy mając na swym koncie 16 strzelonych goli, a to za sprawą 2 strzelonych bramek w tej kolejce, porażającego sobotniego (28.X. w 11 kolejce) u siebie zwycięstwa ŁKS Łochów nad Interem Warszawa wynikiem 6:0 (był to 10 z rzędu przegrany mecz tej drużyny) - również zdobywając dwie bramki. Podczas tego meczu trzy skuteczne strzały należały do Radka Grędy i jeden do Sławka Damętki. Zwycięstwo to dało nam jednocześnie awans i umocnienie w tabeli na 5 pozycji. Tydzień wcześniej, na wyjeździe, również wysokie zwycięstwo ŁKS Łochów. W Markach pokonali oni AP Marcovia II Marki wynikiem 5:2 (12 m-ce w tabeli tej drużyny). W meczu tym najskuteczniejszy był Adrian Oniszk, zdobywając dwie bramki. Swoje konto bramkowe podnieśli o jeden: Michał Chmielewski, Łukasz Jusiński i Piotr Oniszk. Kolejka 9 (14.X.) to również kanonada ŁKS-u. Grając u siebie, pokonali UKS ASzWoj Rembertów wynikiem 6:1. Natomiast kolejka 8 (7.X.) to przykład, gdzie grają ze sobą drużyny różnicy dwóch klas, bo jak można inaczej określić zwycięstwo nad Koroną Warszawa 12:3 (pisaliśmy o tym w październikowym numerze GŁ). Pięć zatem bardzo wysokich zwycięstw z rzędu. Nie zapominajmy jednak, że po 11 latach spadliśmy z „okręgówki” do A-klasy i trzeba robić wszystko, by być w niej tylko jeden sezon - traktować go jako wypadek przy pracy i brać przykład z Młodzików 2006, którzy zapewnili sobie awans do II ligi.

• 4 listopada br., w sobotę, w kościele parafialnym w Łochowie, po wieczorowej Mszy św. Wystąpił Teatr Cieni nawiązujący do Jana Pawła II, do Dnia Papieskiego.

• W niedzielę poprzedzającą Uroczystość Wszystkich Świętych w parafii Niepokalanego Serca N.M.P odbyło się spotkanie osób pragnących zostać świętymi nazwane Balem Wszystkich Świętych. Hasłem balu stały się słowa św. Dominika Savio: „Poproś Jezusa aby uczynił cię świętym. W końcu tylko On może to zrobić.” We Mszy św. o godzinie dwunastej uczestniczyły dzieci, które przebrały się za ulubionego bądź ulubioną świętą. Pośród wielu można było odgadnąć św. Franciszka z Asyżu, św. Dominika Savio, św. Joannę d’Arc, świętych Archaniołów, św. Jana Pawła II, św. Teresę z Kalkuty, św. Jadwigę, św. Mateusza, Matkę Bożą z Fatimy i wiele innych.

• 3 listopada br. łochowski Klub Gazety Polskiej zorganizował w MiGOK spotkanie z publicystą „Gazety Polskiej” red. Adrianem Stankowskim i Cezarym Jurkiewiczem (Polska Fundacja Narodowa). Motywem przewodnim spotkania był temat: Czy Polska musi walczyć o niepodległość?

• Być może to już przedostatni raz przyszło nam w weekend, w nocy z soboty na niedzielę (28/29 października br.) przestawiać zegarki. Projekt ustawy zakłada, że ponowne (weekend 24/25 marca) wiosenne przejście na tzw. czas letni będzie ostatnim, gdyż mamy na stałe pozostać w strefie czasu wschodnioeuropejskiego, bez względu na porę roku.

• 28 i 29 października br. odbyła się dziewiąta edycja święta myśliwych, leśników i jeźdźców - Hubertus Węgrowski obejmujący obszar Mazowsza i Podlasia. Mimo niesprzyjającej aury Parada Św. Huberta z udziałem myśliwych, leśników, rolników i jeźdźców odbyła się przy skróconej trasie przemarszu, niż to było w latach ubiegłych. Nie obyło się bez „zgrzytów” za sprawą ekologów - obrońców zwierząt, o czym chóralnie informowały komercyjne stacje TV, gdyż dzień wcześniej (28.X.) odbyły się łowy, podczas których pozyskano 15 dzików, a których to zwierząt liczbowy wyraźny przyrost od kilkunastu lat jest plagą dla miejscowych rolników.

• W niedzielny ranek 5 listopada br. o godz. 10.25 w TVP2 w programie „Ukryte Skarby” zaprezentowana została nasza Gmina, jej walory krajobrazowo-przyrodnicze i obiekty, w tym będąca elementem magistrali kolejowej zmodernizowana stacja i dworzec PKP.

• W tym roku mamy bogaty dwudniowy program lokalnych obchodów Święta Niepodległości, gdyż ze świętem tym połączono otwarcie (12 listopada br.) poddanego renowacji budynku dworca kolejowego w Łochowie.

 

             R

 
Michal Krupa