Policyjne info

Akcja „Znicz 2017”

W związku z dniem Wszystkich Świętych, węgrowscy policjanci prowadzili działania „Znicz 2017”. Akcja trwała od 27 października do 2 listopada. Policjanci dbali o bezpieczeństwo podróżujących, kierowali ruchem w miejscach wzmożonego ruchu, kontrolowali również prędkość i trzeźwość kierujących na trasach wjazdowych i wyjazdowych.Podczas świątecznego weekendu i prowadzonych intensywnych działań węgrowska Policja odnotowała 1 wypadek,  10 kolizji i zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego .

Widoczny na drodze - bezpieczny po zmroku

 

W dniach 24-26 października br. węgrowscy funkcjonariusze sprawdzali, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stosują się do obowiązujących ich przepisów dotyczących stosowania oświetlenia i elementów odblaskowych.

Elementem mającym zdecydowany wpływ na możliwość zaistnienia wypadku jest brak widoczności pieszych i rowerzystów. Nazbyt często można zaobserwować pieszych, którzy nie oznaczeni w żaden sposób poruszają się po drogach, stwarzając oczywiste zagrożenie dla kierujących pojazdami, a zwłaszcza dla samych siebie. Podobna sytuacja występuje wśród rowerzystów, którzy kierują rowerami niewyposażonymi w wymagane przepisami oświetlenie. Duża liczba obserwowanych wykroczeń popełnianych przez pieszych i rowerzystów pokazuje, że nadal ignorowane są przez nich przepisy kodeksu drogowego odnoszące się do obowiązku używania elementów odblaskowych lub oświetlenia zewnętrznego. Znaczący jest także fakt uczestniczenia w zdarzeniach drogowych pieszych i rowerzystów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, a nawet stwierdzone przypadki leżenia nietrzeźwych pieszych na jezdni. Celem  działań prewencyjno-profilaktycznych pn."Widoczny na drodze - bezpieczny po zmroku” jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez m.in. egzekwowanie obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych oraz obowiązkowego oświetlenia rowerów, motorowerów i motocykli. Jak również promowanie używania elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów nawet w sytuacjach, gdzie przepisy tego nie wymagają. Bezwzględne eliminowanie z ruchu nietrzeźwych pieszych lub rowerzystów, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policja przypomina, że kierowca  w nocy widzi pieszego, który nie ma na sobie elementów odblaskowych z odległości około 30 - 40 metrów. To często zbyt mało, żeby w porę skutecznie zareagować. Natomiast, gdy pieszy ma na sobie elementy odblaskowe, może  być  zauważony  przez kierującego już nawet z odległości  150 metrów.

Zdarzenie drogowe

Do zdarzenia  doszło 20 października na terenie Łochowa. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca suzuki wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. W wyniku zderzenia motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Postępowanie w sprawie przyczyn i okoliczności zdarzenia prowadzi KP w Łochowie.

Zatrzymany po alkoholu

Do zatrzymania nietrzeźwego kierującego doszło 19 października w Gwizdałach. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 56 – letniego kierowcę toyoty. Mężczyzna miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci udaremnili mu dalsza jazdę i zatrzymali prawo jazdy.Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie drogowe z udziałem nietrzeźwego kierującego

20 października na terenie Łochowa doszło do zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierującego. Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca daewoo nie dostosował warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Działania „Prędkość”

16 października w ramach krajowych działań „Prędkość” węgrowska drogówka czuwała nad bezpieczeństwem podróżujących na drogach powiatu oraz reagowała na wykroczenia popełniane zarówno przez kierujących jak i pieszych.

Głównym zadaniem policjantów w tym dniu było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych a także przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom. Podczas działań policjanci skontrolowali 58 pojazdy, 24  z nich przekroczyła dozwoloną prędkość. Policjanci sprawdzali także stan trzeźwości wszystkich kierowców.

Działania „Truck & Bus”

12 października na drogach powiatu węgrowskiego policjanci ruchu drogowego prowadzili działania pod nazwą „Truck & Bus”. W działaniach wzięło udział 8 policjantów.

Kontroli poddano 63 pojazdy, z czego 11 to pojazdy ciężarowe. Efekty działań utwierdzają w przekonaniu, że polscy kierowcy jeżdżą szybko pomimo wysokich grzywien za te wykroczenia. W wyniku podjętych działań policjanci ujawnili 24 przekroczeń prędkości, z czego do 2 z nich dopuścili się kierujący pojazdami ciężarowymi. W czasie działań nałożono 35 mandaty karne, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny.

Metoda "na policjanta, na wnuczka"

Przestępcy działający metodą "na policjanta, na wnuczka" wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.

Komenda Powiatowa  Policji w Węgrowie przestrzega mieszkańców przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta, wnuczka”. Przestępcy są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta, wnuczka” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.Oszuści dzwonią najpierw na numer stacjonarny i nawiązując rozmowę ze starszą osobą, często podszywają się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za policjanta.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

- policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,

- policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

Apelujemy o ostrożność! Nie daj się oszukać!

             Za: KPP Węgrów

 
Michal Krupa