Mikroprzedsiębiorco!

Mikroprzedsiębiorco - Nie możesz się nudzić! Również i Ty będąc płatnikiem VAT, będziesz musiał składać od 1 stycznia 2018 r. miesięczne raporty JPK_VAT (do25 dnia następnego miesiąca).

Węgrowska skarbówka organizuje cykl szkoleń w ramach ogólnopolskiej akcji szkoleniowej pn. „Wtorki z JPK”. Szkolenia obejmować będą tematykę tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców i odbywać się będą w każdy wtorek listopada 2017 r., wg ustalonego poniżej harmonogramu:

 

Data szkolenia

Godzina

Miejsce szkolenia

1.

07.11.2017r.

10:00

Węgrowski Ośrodek Kultury

2.

14.11.2017r.

10:00

Węgrowski Ośrodek Kultury

3.

21.11.2017r.

10:00

Węgrowski Ośrodek Kultury

4.

28.11.2017r.

10:00

Urząd Miejski w Węgrowie

Możesz też pobrać PREZENTACJA JPK  PLIK PPTX ze strony internetowej Gminy Łochów: Aktualności, Zaproszenia na Szkolenia i przeszkolić się samemu.

Nowy obowiązek dotyczy tych mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT i składają deklaracjęVAT-7 lub VAT-7K, a obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób. JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonowane są w rejestrze zakupów i sprzedaży. I tak obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczył właściwie wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa tylko ten podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazanew ustawie o VAT.

 

             R

 
Michal Krupa