Kapituła zdecydowała

Już po raz osiemnasty Kapituła Medalu Ignacego Jana i Heleny Paderewskich zbierająca się przed Świętem Niepodległości, oceniła złożone propozycje i zawnioskowała o nadanie tego zaszczytnego medalu konkretnym osobom bądź instytucjom.

Kapituła została powołana w 1999 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łochowskiej,  by  docenić i uhonorować wszystkich tych, którzy swoją pracą zawodową lub aktywnością społeczną działają na rzecz potrzebujących pomocy - wspierając ich finansowo i duchowo, a także rozsławiają naszą gminę i powiat.

 

Helena i Ignacy Jan Paderewscy uosobieniem wszystkich kategorii nominacji począwszy od kultury a na dobroczynności skończywszy. Osoby te poprzez ufundowanie pałacyku w „Julinie” z przeznaczeniem na szkołę hodowli drobiu oraz gruntu znajdującego się obok pod szkołę powszechną są szczególnie bliskie naszej lokalnej społeczności - stąd pomysł Medalu ich pamięci.

Do kategorii tych, po aktualizacji, należą: „Menadżer - Przedsiębiorca Roku”, „Darczyńca - Mecenas Roku”, „Wolontariusz Roku”, „Wychowawca - Przyjaciel Dzieci i Młodzieży”, „Zasłużony dla Sportu”, „Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej”, „Przyjaciel Gminy”, „Zasłużony dla kultury”, „Nauczyciel Roku”, „Rodzina Wielodzietna”.

W roku bieżącym Kapituła postanowiła by nie nominować do wszystkich z ww. kategorii lecz do siedmiu z ww. wymienionych. Medale zatwierdzone na spotkaniu Kapituły Medalu H. i I. J. Paderewskich w dniu 25. października 2017 r.:

Przyjaciel Gminy: Senator Maria Koc;

Menedżer – Przedsiębiorca Roku: Lena i Władysław Grochowscy (Pałac i Folwark Łochów);

Wychowawca – Przyjaciel Dzieci i Młodzieży: Ks. Piotr Jarosiewicz i Andrzej Nowotka;

Zasłużony dla Kultury: Roman Kuzelyak;

Zasłużony dla Bezpieczeństwa Publicznego: Tadeusz Piotr Nurkiewicz;

Wolontariusz Roku: Alina Kokoszka (świetlica  Budziska), Jacek Niewiadomski i Jarosław Karman (obydwaj zaangażowani głównie w akcję „Podaruj kroplę miłości”);

Nauczyciel Roku: Anna Napłoszek (nauczyciel SP Nr 2 w Łochowie, wcześniej łochowskie gimnazjum, opiekunka finalistów olimpiady chemicznej);

Rodzina Wielodzietna: Teresa Gałązka (Łochów, ul. Przemysłowa, dziewięcioro dzieci).

Gratulujemy.

Wręczenie medali nastąpi w związku z uroczystościami Narodowego Święta Niepodległości zaplanowanymi na 11 listopada g. 14.00 podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, w nowej sali (na piętrze) budynku dworca PKP w Łochowie.

            

 
Michal Krupa