Posesyjne refleksje

Wrzesień, to czas powrotu do nauki w szkole, ale i czas powrotu do pracy trybie zwykłym Rady Miejskiej w Łochowie. Dnia 27 września 2017 r. odbyła się XLIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Mimo, że porządek obrad nie był zbyt długi to obrady trwały na tyle długo, że do końca dotrwali jedynie nieliczni spoza rady i pracowników urzędu.

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się w czerwcu, więc spraw się nazbierało. W lipcu i sierpniu odbyliśmy dwie sesje nadzwyczajne, które praktycznie polegały na uchwaleniu zmian w budżecie Gminy Łochów.

 

W środę na sesji, między innymi, gościliśmy dyrektora SPZOZ w Węgrowie pana Artura Skórę. Pan dyrektor przekazał nam niezbyt optymistyczne informacje dla naszej gminy w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w przychodniach na terenie gminy Łochów. Nie został pozyskany kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowiaprzez miejscowy ZOZ na świadczenie opieki stomatologicznej w przychodni w Ostrówku, a przychodnia w Łochowie została jedynie z 0,5 etatu. Było słabo z publiczną opieką stomatologiczną w gminie, będzie gorzej. Na pocieszenie dostaliśmy informację, że nocna opieka medyczna w Łochowie będzie dysponowała dwoma zespołami ratownictwa medycznego, jeden z lekarzem, drugi z ratownikami. Czy to dużo?  Pogotowie ratunkowe w Łochowie obsługuje gminę Łochów, Stoczek, Sadowne, Jadów i Strachówkę. Do tego należy dodać dwie drogi krajowe, z których jedna uzyskała niechlubną nazwę „drogi śmierci” ze względu na częstotliwość wypadków. Żeby to można było wybierać kiedy się zachoruje. Za to gabinet rehabilitacyjny zwiększy ilość świadczeń o jedną trzecią. To jest dobra wiadomość. Pamiętam czasy, kiedy gmina zdecydowała się na „dokupienie” świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy. Może teraz nie będzie takiej potrzeby. Najgorsze jest to, że kontrakty na świadczenie opieki medycznej rozdzielane są w NFZ, jak dobrze zanotowałam, na pięć lat, czyli z marzeniami o stomatologu na kontrakcie z NFZ w Ostrówku możemy się pożegnać.

Zostały także przedstawione radnym „dane oświatowe - porównanie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.” W tym roku oświata, a raczej reforma oświaty spędzała sen z powiek samorządowcom, wiec warto przytoczyć kilka danych z wspomnianego dokumentu. Liczba ucznióww placówkach oświatowych, w obecnym roku szkolnym, prowadzonych przez gminę wynosi 2270 uczniów, co oznacza, że zmalała o 8 osób w stosunku do ubiegłego roku. Liczba nauczycieli w etatach przeliczeniowych w roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 zmniejszyła się o 6,92 etatu. W związku danymi, przedstawionymi przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych (były zespół obsługi szkół samorządowych), zastanowiła mnie propozycji burmistrza w projekcie uchwały budżetowej, znacznego wzrostu planów finansowych na oświatę, a mianowicie zwiększenie planów finansowych oświaty o kwotę ponad 819 tys. zł. Dodawszy zwiększoną subwencję oświatową na przystosowanie placówek do reformy oświaty w wysokości nieco ponad 86 tys. zł, wychodzi na to, że w ciągu dwóch miesięcy dokładamy oświacie ponad 900 tys., w proporcji: budżet państwa - 86 tys. zł, a budżet gminy 819 tys. zł. Dzieci uczyć się muszą, nauczyciele nauczać, a burmistrz z radnymi zapewnić finansowanie. Taka to kolej rzeczy. Jednak zadałam pytanie burmistrzowi o powody tych braków w planach finansowych oświaty: czy to są koszty reformy oświaty, czy tak ogromne niedoszacowanie. Dochodzą mnie sygnały o brakach w szkołach podstawowych rzeczy do ich funkcjonowania. Otrzymałam odpowiedź - zgodnie z przewidywaniami – niedoszacowanie. Niedoszacowanie motywowane pierwszym rokiem pracy dyrektorów szkół na planach finansowych, itp. Mi to bardziej przypomina ryzykowaną żonglerkę budżetową. Zwiększone plany finansowe w głównej mierze przeznaczone są na wynagrodzenia. Przy opracowywaniu budżetu szkół pracowali doświadczeni dyrektorzy i zapewne mieli rozeznanie, ile wynosi utrzymanie danej placówki oświatowej, ile potrzebują pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, ile na energię lub opał. W marcu, jak to napisano w uzasadnieniu do uchwały, na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych gminy dokonano zmniejszenia w planach finansowych szkół o 300 tys. zł. Prawdę mówiąc, pierwszy raz spotkałam się z faktem, żeby dyrektorzy szkół, które zawsze są niedoinwestowane, bo na podnoszenie poziomu i warunków nauczania można wydać każde pieniądze, zwracali się z wnioskiem o zmniejszenie planów finansowych. Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Łochowie, dyrektorzy szkół znów się zwracają z wnioskiem, tylko tym razem o zwiększenie planu finansowego o 819 tys. zł. Trudno znaleźć racjonalne argumenty. Jedyny argument jaki nasuwa się, to taki, że w marcu usilnie poszukiwano środków na budowę ulicy Parkowej w Łochowie, ewentualnie innych zadań, podejmując niebezpieczną żonglerkę budżetem gminy, ryzykując ciągłością pracy szkół. Dobrze, że było z czego teraz dołożyć, gdyż w ostatnich dwóch miesiącach sprzedano nieruchomości stanowiące majątek gminny na ponad 2 mln zł. A co by było gdyby …? Przyszłoby zamknąć szkoły w grudniu?

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Łochowie nie była transmitowana lub choćby nagrywana. Podobno trudności organizacyjne. To, że przydaje się nagranie, to sama doświadczyłam. Z takiego nagrania mogłam zweryfikować oświadczenie skierowane przez zastępcę burmistrza pod moim adresem na sesji marcowej i zakwestionować treść złożoną do protokołu z tej sesji. Nagranie sesji również rekompensuje mieszkańcom brak możliwości uczestniczenia w obradach rady ze względu na porę dnia, w której sesje się odbywają.

Dziś (3.10.2017) rozstrzygnięto przetarg, który został ogłoszony 8 września 2017 r., na budowę pierwszego odcinka ulicy Chopina w Łochowie.  Przetarg wygrała firma GARDEN-BRUK z Lasek, z ceną ofertową 600 tys. zł. Termin wykonania koniec listopada 2017 r. Oby nie nastąpiły tylko jakieś nietypowe warunki pogodowe jak na październik lub listopad, bo firma będzie miała powody do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania na następny rok. Pół żartem, pół serio: nietypowe warunki pogodowe późną jesienią to chyba upał. A może „Daj Boże” takie nietypowe warunki, bo termin będzie miał szanse być zachowany.

                Urszula Anna Kalinowska

 
Michal Krupa