Plener w plenerze

Dnia 5 sierpnia w Parku Dębina („Uroczysko”) w Łochowie odbyła się wystawa pleneru „Dwory i pałace - dolina Liwca Kraina dłutem i pędzlem tworzona”. Plener rozpoczął się nieco ponad tydzień wcześniej, bo 27 lipca i trwał do niedzieli - 6 sierpnia.

Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Plener miał na celu promocje obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju i został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Patronatem pleneru był również Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków. 

 

W realizacji pleneru brało udział ponad 20 artystów(10 malarzy i 11 rzeźbiarzy z 2 pomocnikami) - malarze: kurator Edyta Dzierż (Warszawa), Monika Woźnicka (Warszawa), Lucilla Kosowska (Suchy Bór), Krystyna Szczepanik (Wrocław), Anna Kossakowska (Warszawa), Grażyna Grabowska (Lublin), Jolanta Kędzierska (Łuków), Anna Boszko (Ostrówek), Jerzy Dołżyk (Giżycko,Warszawa), koordynator  pleneru Aneta Kowalczyk (Łochów) oraz rzeźbiarze: Czesław Fankidejski (Gdańsk), który swoją pracę wykonał z współautorką Katarzyną Grządzielą (Gdańsk), Edmund Szpanowski (Sierpc), Mieczysław Wojtkowski (Olsztyn), Artur Szydlik (Nowa Osuchowa), Aleksandra Kus (Łosiewice), Marek Zagórski (Rokocin k. Stargradu Gdańskiego), kurator Jan Helda (Warszawa, ur. Ukraina), Tomasz Gorzkowski (Warszawa), Urszula Sępkowska (Łomża), Marcin Skóra (Jasiorówka), Zygmunt Toński (Budziska)- pomocnik rzeźbiarza. Wszyscy uczestnicy pokazali swoje wysokie kwalifikacje artystyczne.

W czasie pleneru powstało 7 wspaniałych rzeźb w drzewie - przedstawiające książąt mazowieckich oraz postaci mityczne (które przepięknie prezentują się w Parku Dębina w Łochowie) a także obrazy,  przedstawiające głównie dwory i pałace powiatu węgrowskiego (dwory w Paplinie, Baczkach i Liwie, pałace w Starejwsi, Julinie oraz Łochowie), które zostały wykonane na terenie Pałacu Łochów. 

Podczas wystawy można było zobaczyć całokształt dopiero co wykonanych prac. Wystawę otworzył dyrektor MiGOK w Łochowie - Artur Lis, koordynator pleneru Aneta Kowalczyk, a także kurator Edyta Dzierż, która podziękowała w imieniu wszystkich artystów za umożliwienie im wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Na koniec zabrał głos gość honorowy Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, który pogratulował organizatorom oraz artystom przekazując im drobne upominki w postaci kubków z logo Łochowa. Spotkanie uświetnił lokalny zespół Gwizdalanki.

Sam plener oraz wystawa podczas niego wywołała duże zainteresowanie  wśród mieszkańców miasta Łochowa, okolic, a także gości przebywających w tym czasie w mieście. Słychać było dużo pozytywnych komentarzy wśród oglądających, którzy również zaczepiali artystów dopytując się skąd są, o tajniki prac rzeźbiarskich i malarskich, a zarazem chwaląc ich dokonania. Byli i tacy, którzy sami próbowali coś rzeźbić i malować korzystając z rad fachowców.

I to jeszcze nie koniec historii pleneru w Łochowie. Prace malarskie oraz dokonania wszystkich artystów, będzie można zobaczyć na kolejnych wystawach już na jesieni. Pojawi się również katalog z tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że dzięki temu artystycznemu wydarzeniu, Łochów oraz cały obszar LSR stanie się bardziej znanym i cenionym regionem nie tylko na Mazowszu, ale i również w Polsce.

                MiGOK 

 
Michal Krupa