Wieści gminne - Kwiecień 2013

 • Ogłoszono przetarg nieograniczony:
  - na przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz w Łochowie w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Termin składania ofert upłynął 27.03.2013 r. Wpłynęło 8 ofert o rozpiętości cenowej: 832.736 zł - 1.199.992 zł.
  - na dostawę energii elektrycznej. Termin składania ofert upłynął 21.03.2013 r.
  - na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury technicznej na osiedlu „Węgrowska-CPN” w Łochowie. Otwarcie ofert 3 kwietnia br.
 • Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na wyposażenie kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Otwarcie ofert nastąpi 04.04.2013 r.
 • Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu ofertowego:
  - na równanie i profilowanie dróg i ulic gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Łochów w roku 2013. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Roboty Drogowe Handel Artykułami Przemysłowymi Andrzej Kaniuk z Łochowa za cenę 100 zł za 1 maszynogodzinę pracy równiarki;
  - na opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi gminnej Barchów – Łochów (droga równoległa do linii kolejowej Zielonka -  Kuźnica Białostocka). Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOIDA” Mirosław Mędrzejewski & Wojciech Zawadzki z Siedlec za cenę 13.727 zł;
  - na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Jako najkorzystniejszą wybrano: w części 1 (dla Urzędu Miejskiego) ofertę BLACKLINE ze Szczecina za cenę 37.253 zł, w części 2 (dla Jednostki Realizującej Projekt) ofertę Wykonawcy: F.H.U. „GRAWIT” ze Skoczowa  za cenę 3.880 zł.
 • W związku z pismem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów leczenia drzew pomnikowych na terenie gminy Łochów. Kwota dofinansowania 1402 zł co stanowi 20% kosztów pielęgnacyjnych.
 • W miesiącach lutym i marcu 2013 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami gminy Łochów w sprawie wdrażania na terenie naszej Gminy „ustawy śmieciowej”. W Gminie Łochów przyjęto zasadę, że wysokość opłat za odbiór odpadów/śmieci będzie uzależniona od liczby osób w rodzinie: miesięczna stawka od 1 lipca od jednej osoby wyniesie 8 zł w 1-2 osobowej rodzinie, 7 zł od osoby, gdy w rodzinie jest 3-4 osoby i 6 zł od osoby w rodzinie co najmniej pięcioosobowej.
 • Podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania Gminie Łochów środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku oraz ich rozliczania.
 • Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łochów. Wpłynęła jedna oferta, Wykonawcy: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Pisaka. Wykonawca zaoferował następujące ceny:
  - 1730 zł za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa,
  - 300 zł za jednorazowe wyłapanie bezdomnego kota,
  - 450 zł za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa szczeniaka.
 • 25 marca br. w Węgrowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli szefowie gmin i Starosta Powiatu Węgrowskiego, a także zaproszeni:
  - posłowie z Platformy Obywatelskiej z P. Andrzejem Halickim na czele;
  - Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego, Krzysztof Strzałkowski;
  - Dyrektor Departamentu Rozwoju i Modernizacji Wsi, Radosław Rybicki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie;
  - Michał Strąk Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej na Koszykowej;
  - działacze sportowi zainteresowani rozwojem siatkówki w powiecie węgrowskim.
  Burmistrz Łochowa poruszył na spotkaniu sprawę modernizacji linii kolejowej z Warszawy Rembertów do Sadownego i przyszłych konsekwencji dla użytkowników DK Nr 62 i 50 i mieszkańców Gminy Łochów wynikających z niepełnego realizowania  uzgodnionych w 2009 roku propozycji – brak wiaduktu w Łochowie i południowej obwodnicy Gwizdał, Budzisk i części Łochowa. Pan Przewodniczący Andrzej Halicki zobowiązał się do pomocy Gminie Łochów w rozmowach z  instytucjami rządowymi.
 • W dniu 28 marca br. odbyło się w gminie spotkanie z przedstawicielami PKP PL. W spotkaniu, któremu przewodniczył Burmistrz Łochowa wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych. Omawiano sprawę parametrów projektowanej ulicy Dolnej - od ul. Szkolnej do przejazdu w Jasiorówce. Dyrektor Projektu zobowiązał się do wystąpienia do władz nadrzędnych o rozszerzenie projektu budowy ulicy Dolnej w pełnych parametrach: 6 metrowa jezdnia, chodnik 2,5 m, w przypadku likwidacji przejazdu kolejowego przy ul. Żeromskiego, aby zapewnić bezpieczny ruch pojazdów i pieszych.
 • Rekord w odśnieżaniu gminy. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych pługi odśnieżały gminę po raz szósty tej zimy. Koszty przekroczyły już ponad 200 000 zł i pochłonęły 50% środków finansowych przeznaczonych w budżecie na bieżące wydatki i remonty w 2013 r.
 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:
  - na dofinansowanie kwotą 600 zł zakupu nagród (puchary, dyplomy, medale) na III Gminny Turniej Warcabowy, nad którym na prośbę Zespołu Szkół w Gwizdałach objął honorowy patronat. Turniej przeprowadzono 9 kwietnia 2013 r. w ww. szkole;
  - na dofinansowanie kwotą 2.000 zł zakupu strojów dla zespołu cheerleaders działającego przy Publicznym Gimnazjum w Łochowie. Zespół odnosi sukcesy na szczeblu regionalnym i wojewódzkim;
  - na sfinansowanie zakupu strojów dla 10 cheerleaderes „Jedyneczki” z SP Nr 1 w Łochowie. Koszt jednego stroju 180 zł. Grupa osiąga liczne sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;
  - na dofinansowanie kwotą 3 tys. zł remontu dachu biblioteki w Ostrówku. Całkowity koszt remontu wyniesie 12 tys. zł, pozostałą część kosztów pokryje Biblioteka  - 3 tys. zł,  OSP – 3 tys. zł, a następnie na zwiększenie o 2 tys. zł. Razem dofinansowanie Gminy zamknie się kwotą 5000 zł.
 • Zespół „Iskra Łochów” działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie zdobył II-ce mistrzostwo Polski w kategorii senior w tańcach cheerleaders  i tym samym zakwalifikował się na Mistrzostwa Europy, które odbędą się pod koniec czerwca 2013 roku we Włoszech.
 • 22 marca, w popołudniowy piątek Red. dostrzegła usiłującego lądować na jedno z dwóch ośnieżonych gniazd znajdujących się na Pałacu w Starejwsi. Po czym odleciał. Dobę później temperatura powietrza spadła w nocy do – 18 st. C. 4 kwietnia podano informację o martwych bocianach m.in. na terenie powiatu łosickiego. 5 kwietnia Red. dostrzegła pierwszą w okolicy bocianią parę zasiedlającą jedno z zaśnieżonych gniazd w Kalinowcu. Pokrywa śnieżna tego popołudnia przekraczała 25 cm. Klucze dzikich gęsi powracających na letnie żerowiska były dostrzegalne przez Red. kilkakrotnie między25 a 31 marca lecz nie tak liczne jak w latach ubiegłych. Red. dostrzegła też 31 marca, 15 km od Łochowa, na częściowo odkrytym od śniegu polu parę żerujących żurawi. Opady śniegu między 31 marca a 5 kwietnia (najintensywniejsze w nocy z 31.03/1.04 dające 16 cm warstwę świeżego mokrego śniegu) przypominają i uświadamiają, że tzw. globalne ocieplenie należy między bajki włożyć. Synoptycy wyliczyli, że tak chłodny marzec miał miejsce w Polsce 26 lat temu. Czy podobnie będzie z kwietniem? Mamy raczej do czynienia z powrotem do normalnych, typowych zim sprzed kilkudziesięciu lat.
 • Aura pokrzyżowała również plany piłkarzom. ŁKS Łochów miał pierwszy mecz wiosennej rundy rozegrać 17 marca. Pierwsze rundy poprzesuwano, potem następne, przy takich warunkach pogodowych zaplanowany na 13-14 kwietnia początek wiosennej rundy być może dojdzie do skutku.
 • 22 kwietnia, godz. 18.00 w DK w ramach działań Młodzieżowego Koła Historycznego spotkanie programowe, prelekcja, prezentacja filmów dokumentalnych o tematyce katyńskiej.
 • 26 kwietnia odbędzie się w szkołach cykl spotkań autorskich w ramach Łochowskiej Wiosny Poezji:
  - Gimnazjum w Łochowie – Stanisław Grądzki,
  - Gimnazjum w Kamionnie – Andrzej Zygmunt Rola-Stężyński,
  - Gimnazjum w Ostrówku – Monika Kresa,
  - LO w Łochowie – Andrzej Zaniewski.
  Organizator Poetyckiej Wiosny: Biblioteka Publiczna w Łochowie, współorganizator: MiGOK.
  A wieczorem, godz. 18.00 w DK koncert No Name Natalia – propagującej nurt alternatywny. Wstęp 8 zł.
 • Łochowski Klub Gazety Polskiej zaprasza 17 maja (piątek) na godz.19:00 do Domu Kultury na spotkanie autorskie z red. Cezarym Gmyzem promujące książkę wydawnictwa Fronda - „Zawód dziennikarz śledczy”. Całość poprowadzi Piotr Gociek, dziennikarz Radia Wnet i „Do Rzeczy”.

R

 
Michal Krupa