Wieści gminne

 Ponad 9,8 mln zł do końca przyszłego roku Gmina Łochów zainwestuje w odnawialne źródła energii przy wsparciu środków unijnych. W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje OZE (odnawialne źródła energii) tj. instalacje solarne dla 555 budynków mieszkalnych oraz dla budynku „Wspólnoty mieszkaniowej”. Poza tym dla 218 budynków mieszkalnych zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne, a w 126 mieszkalnych zainstalowane zostaną kotły na biomasę. W tym celu 20 lipca zawarto z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę. Całkowita wartość projektu wynosi 13.634.106 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 12.282.045 zł. Wykonane instalacje OZE wpłyną na racjonalizację zużycia energii oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Przeprowadzenie przetargu, podpisanie umów z mieszkańcami zaplanowano na jesień br.

 

• 17 lipca br. odbyło się w Roguszynie oficjalne rozpoczęcie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin. Inwestycja ma być zakończona do końca maja przyszłego roku. W ramach projektu będzie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku ponad 28-km przechodzącym przez teren gmin Korytnica i Wierzbno. Zwiększy się szerokość jezdni, powstaną też nowe skrzyżowania, pobocza, chodniki, zatoki autobusowe oraz zjazdy i przepusty pod zjazdami. Pojawią się nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, m.in. bariery ochronne stalowe, oznakowania poziome i pionowe. Wykonawcą jest f-ma Strabag. Głównym finansującym jest Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego – ponad 12,2 mln zł, tj. 60 % ogólnej wartości inwestycji.

• 20 lipca br. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek inwestora - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanego przez pełnomocników p. Ewę Świniarską i p. Krzysztofa Pietrasa, w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na: budowie przejścia podziemnego dla pieszych pod torami w km 59+622 linii kolejowej nr 6 Zielonka -Kuźnica Białostocka, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii E75 na odcinku SADOWNE - CZYŻEW wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne", na działkach ewid. nr 2052/72 obręb m. Łochów i nr 585/6 obręb Jasionówka - dotyczy przejścia dla pieszych koło byłego przejazdu na Wymysłach.

• Zarządzeniem z 14 lipca br. Burmistrz Łochowa powołał Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego «Dębinka»” w osobie p. Małgorzaty Łotarskiej - wiceburmistrz, co jest wynikiem przystąpienia Gminy Łochów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Priorytet II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Będzie ona odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, a w szczególności zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

• 25 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie, podczas której najważniejszym zadaniem było przyjęcie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łochów. Jednocześnie utraciłam moc uchwała w tej sprawie z 9 maja 2016 r. Celem opracowania jest wsparcie działań na terenie naszej gminy na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 roku:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

• Niejako przy okazji wprowadzono też zmiany w gminnym budżecie. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian stanowi kwoty:

- dochody 81.115.014 zł, w tym dochody bieżące 70.482.774 zł, zaś dochody majątkowe  10.632.240 zł;
- wydatki 83.897.872 zł, w tym wydatki bieżące 64.573.350 zł, a wydatki majątkowe 19.324.522 zł.

• 10 lipca w Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce uroczyste wręczenie promes dla samorządów, które pozyskały środki przeznaczone na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku intensywnych opadów. Pieniądze trafią do pięciu gmin, w tym do gm. Łochów i dwóch powiatów. Jest to efekt złożenia pod koniec 2016 r. wniosku na zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie na odcinku 1,1 km. Gmina Łochów  na tę inwestycję pozyskała 1 mln. zł. Szacowany koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego to ponad 1 mln 200 tys. zł. Ostateczna wartość będzie znana po wyłonieniu wykonawcy zadania w drodze przetargu nieograniczonego.

• Ponad miesiąc procedur i w dwóch na cztery szkoły, w których Burmistrz Łochowa ogłosił 20 czerwca konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora, dokonano zmian w obsadzie tych stanowisk. Konkursy dotyczyły:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie - tu bez zmian, funkcję dyrektora na kolejne pięć lat sprawować będzie p. Magdalena Sobiczewska;

- Zespołu Szkół w Kamionnie, od 1 września br. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza - tu również bez zmian, dyrektorem pozostaje p. Agnieszka Pyźlak; 

- Zespołu Szkół w Ostrówku, od 1 września br. Szkoły Podstawowej im. Orła Białego - konkurentką dotychczasowej dyrektor p. Marzenny Dobrzańskiej była p. Renata Zapaśnik i to ona została wyłoniona przez 12 osobową komisję do pełnienia tej funkcji;

- Publicznego Gimnazjum w Łochowie, od 1 września br. Szkoły Podstawowej nr 2 w Łochowie - tu również dotychczasowy wieloletni dyrektor p. Andrzej Adam Nowotka miał konkurentkę p. Renatę Jaczewską i to ona została obdarzona większym zaufaniem przez komisję konkursową, w której zasiadało: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę (gmina) i nadzoru pedagogicznego (kuratorium), po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, ponadto po jednym przedstawicielu z dwóch organizacji związkowych funkcjonujących w szkołach Gminy Łochów, co wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty. 

Komisje te zostały powołane zarządzeniem Burmistrza Łochowa dnia 14 lipca i miały dwa tygodnie by rozpocząć swoje posiedzenia weryfikacyjne ofert kandydatów złożonych do 12 lipca. Tak się też stało i do piątku 28 lipca wszystko było jasne. 2 sierpnia Burmistrz Łochowa wydał zarządzenie zatwierdzające konkursy na dyrektorskie stanowiska wyżej wymienionych szkół.    

• Burmistrz Łochowa ogłosił, że Gmina Łochów oferuje do sprzedaży 17 kajaków z wyposażeniem (36 sztuk wioseł i 36 sztuk kapoków) oraz przyczepkę do ich transportu jako komplet. Oferty z podaniem proponowanej ceny zakupu za komplet należało składać do 3 sierpnia. Komisyjne otwarcie nastąpiło dzień później. Minimalna cena sprzedaży 16.500 zł.

• 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00 w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania na terenie Gminy Łochów uruchomiono syreny alarmowe. 

• We wtorek 25 lipca wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców, stąd w najbliższą po tym dniu niedzielę, tj. 30 lipca po każdej Mszy świętej odbyło się poświęcenie pojazdów. Ofiary zbierane przy poświęceniu będą przeznaczone na zakup pojazdów dla misjonarzy w Afryce.

• 26 lipca wspomnienie św. Joachima i Anny - dzień wdzięczności ludziom starszym.

• Trwają zapisy na Pielgrzymkę Rowerową do Częstochowy w dniach 21-25 sierpnia - zapisy w zakrystii.

• Zapraszamy na spotkania AA Anonimowych Alkoholików. Odbywać się one będą w każdą niedzielę w salce przy kościele o godz. 17.00.

• Dnia 23 lipca br. w niedzielę w godz. 9-13 po raz kolejny na placu przy kościele w Łochowie można było honorowo oddać krew. Dawcy jak zwykle dopisali, a z pobranej  krwi  udało się zebrać 17 litrów. Organizatorami akcji byli p. Jacek Niewiadomski i p. Jarosław Karman. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyszli by darem z serca wspomóc tych, którzy najbardziej potrzebują. Za trzy miesiące kolejna akcja „Podaruj kroplę krwi” przy łochowskiej parafii.

• Grupa 25 osób z KSM-u w dniach 17-21 lipca była w Wiecznym Mieście. Młodzież przez cały rok zbierała pieniądze by jak Bóg da pojechać, pomodlić się u grobu św. Jana Pawła II i zwiedzić Rzym.

• Mieszkańcy Zambrzyńca,  z inspiracji sołtys p. Agaty Janiszewskiej-Grzymała, zorganizowali 23 czerwca Festyn Integracyjny podczas, którego odbył się konkurs „Mistrz Wypieków”, gdzie najważniejsze były wygląd i smak. Jury zadecydowało, że królową wypieków i niekwestionowanym talentem cukierniczym popisała się p. Agnieszka Michalik, wicemistrzyni to p. Bogusława Tulwin, zaś trzecia to p. Ewa Luberadzka. Zorganizowano też lekcję stomatologiczną, którą poprowadziła p. Joanna Kalinowska przekazując ogromną ilość informacji: o zdrowych zębach, jamie ustnej, próchnicy i profilaktyce. Dzieci świetnie bawiły się biorąc udział w konkursie mycia zębów. Uczestnicy mogli spróbować ciast upieczonych przez panie z Zambrzyńca. Była kiełbaska z grilla, pyszne kanapki i swojski chleb ze smalcem. Mogli też spędzić niezapomniane chwile przy muzyce prezentowaną przez DJ Adama.

• Po chłodnym dosyć lipcu tydzień upałów, ponoć ma być następny zakończony burzami i ochłodzeniem. Uff.

• Tegoroczne żniwa opóźnione o jedną dekadę w porównaniu z rokiem ubiegłym.

• Drużyna ŁKS Łochów rocznika 2006 grać będzie w III lidze. Seniorzy niech biorą przykład od młodszych.

• Kolejny, już XVI Ogólnopolski Turniej Rycerski na Zamku w Liwie obędzie się w sobotę 12 sierpnia. W programie jak zwykle mnóstwo atrakcji: turniej 2 vs 2 „samotwór”, czyli walki dwójek/par rycerskich, bohurt, czyli turniej piątek (5 vs 5), turniej o tytuł fechmistrza liwskiego (szermierka mieczem), zdobycie flagi, czyli taktyczne walki trójek rycerskich 3 vs 3, pokaz sokolnika, konna konfrontacja, czyli pokazy walk i sprawności rycerzy konnych, równolegle: warsztaty walki mieczem sportowym, pokazy gotowania, szczudlarstwa, rzemiosła: garncarstwa, kowalstwa, strzelnica łucznicza, karczma, jarmark, gry i zabawy średniowieczne, bitwa (gromadząca co roku najwięcej osób), gala mistrzów, czyli walki fullkontaktowe na miecze najlepszych zawodników w Polsce, turniej tańca z ogniem (firedance) i na koniec - godz. 23.00 - pokaz sztucznych ogni z oprawą muzyczną.

• W tym roku, uczczenie poległych w dniach 13-15 sierpnia 1944 r. w boju pod Jerzyskami partyzantów odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia. Zob.: „Jerzyska 2017 - inscenizacja”.

• Również 20 sierpnia na terenie „Pałacu Łochów” i „Folwarku Łochów” odbędzie się Światowy Festiwal Optymizmu. Zob.: „Festiwal Optymizmu w Łochowie”.  

• Nasz futbolowy ŁKS Łochów póki co sparinguje. W pierwszym meczu sparingowym rozegranym 22 lipca z Tajfunem Jartypory wysoka wygrana 8:1. Pierwsza najbliższa kolejka nowego sezonu piłkarskiego 2017/2018 zostanie przeprowadzona 19 sierpnia. Zagramy wtedy na wyjeździe z Legionem Wa-wa.

• Lotnisko w Radomiu właśnie udowodniło, że nie przypadkiem jest obiektem żartów i memów. Właśnie przedstawiło swoje wyniki finansowe za zeszły rok. W 2016 miało prawie 24 mln zł strat, co oznacza, że do każdego pasażera dopłaciło prawie 2500 złotych. Bardziej by się opłacało każdego pasażera przewieźć taksówką.

                R

 
Michal Krupa