Droga Świętego Jakuba „PRESTIGE”

Wyruszając w lokalne rowerowe bądź samochodowe wojaże zapewne nie jednego z nas zastanawia znak widziany na słupkach, m.in. w Brzuzie, Jerzyskach. To oznakowanie pątniczego szlaku - Drogi św. Jakuba.

Wyznaczono go kilka lat temu na terenie gminy Stoczek oraz gminy Łochów w ramach projektu przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”, sporządzając jednocześnie inwentaryzację z opisem miejsc i obiektów, wiat przystankowych, jadłodajni znajdujących się na trasie przebiegu tego szlaku, czy możliwości noclegu, np. w Hucie Gruszczyno można przenocować w gospodarstwie agroturystycznym „Agroturystyka pod Klonem”. To świetny pomysł realizowany w latach 2011-2014 by odtworzyć ten szlak, pokazując jednocześnie nasze lokalne krajobrazowo-kulturowe perełki.

 

Jego początek wytyczono od kościoła parafialnego w Starejwsi, a następnie przez Hutę Gruszczyno, Majdan, Drgicz, Lipki Stare - skąd wiedzie on do granicy z gminą Sadowne, czyli bocznymi jak i asfaltowymi drogami łączącymi poszczególne wioski (Kołodziąż, Sadowne, Ocięte, Szynkarzyzna). Odcinek ten liczy ponad 20 km. Kontynuacja szlaku Drogi św. Jakuba między gminą Sadowne a gminą Łochów zaczyna się w Brzuzie i biegnie dalej przez Jerzyska, Nadkole i kończy w Kamieńczyku, gdzie punktem granicznym jest most na rzece Liwiec. Z kolei ten odcinek liczy ponad 30 km. Należy nadmienić, że szlak przez gminę Sadowne wyznaczony jest przez LGD „Równiny Wołomińskiej”, gdyż do 2015 r. gmina ta należała do tegoż LGD, a po przejściu tym szlakiem z gminy Łochów na teren gminy Wyszków (poprzez Loretto, Puste Łąki do Jadowa) oznakowania tego odcinka szlaku również prowadziła wołomińska LGD.

Na obydwu tzw. „naszych” odcinkach ustawiono 25 znaków w postaci słupów (znakowskazów kierunkowych) wraz z zamocowanymi w nich ceramicznymi tabliczkami, tj. muszlą św. Jakuba oraz strzałkami oznaczającymi kierunek trasy. Zamocowano też 20 sztuk pojedynczych tabliczek 20/20 cm wskazujących kierunek szlaku i postawiono 3 tablice 80/120 w punktach węzłowych (Huta Gruszczyno, Stoczek, Jerzyska). Na tablicach tych znajduje się mapa szlaku z legendą i zdjęciami identyfikującymi lokalizację danego miejsca przez, które przechodzi turysta bądź pielgrzym. Zachęcają one podróżujących do zapoznania się z dziedzictwem religijnym, historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym danego miejsca, jak i szlaku, po którym można poruszać się pieszo, rowerem oraz konno.

Wyznaczono też opiekę nad szlakiem. Została ona powierzona powstałym w ramach projektu nieformalnym (2-4) osobowym grupom edukacyjnym, które mają uświadamiać lokalne społeczeństwo, turystów i pielgrzymów o znaczeniu dziedzictwa kulturowego związanego z istnieniem ruchu pielgrzymkowego Drogi św. Jakuba, dbać o odnowienie i utrzymanie infrastruktury tego szlaku, udzielać informacji na temat zabytków oraz obiektów o znaczeniu przyrodniczym znajdującym się na szlaku pątniczym, współpracować z władzami kościelnymi jak i samorządowymi, czcić kult św. Jakuba, wyposażyć turystę, pielgrzyma w kartę pielgrzyma, przewodnik, naszyjnik z muszlą św. Jakuba, który stanowi rozpoznawalny atrybut pielgrzymujących osób oraz wydać potwierdzanie przebytej trasy bądź rozpoczęcie pielgrzymowania po szlaku na ww. terenie wyznaczonym przez LGD „Bądźmy Razem”.

Opisany szlak to zaledwie maleńka cząstka, gdyż ciągnie się on aż do hiszpańskiego sanktuarium w Santiago de Compostela - jednej z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych, miejsca docelowego do grobu Świętego Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Ale spróbujmy na początek chociaż jego fragment - ten najbliżej nas.

Droga św. Jakuba w 1993 r. została wpisana na listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,

otrzymują skrzydła jak orły:

biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31)

 
Michal Krupa