Dębinka doczekała się

Nawet Red. nie jest w stanie doliczyć się od ilu to już lat jest mowa wśród radnych o zagospodarowaniu Dębinki. Tym razem może wreszcie, gdyż 3 lipca br. zawarto umowę na dofinansowanie z funduszy europejskich zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe.

Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW - Kazimierz Kujda, Burmistrz Łochowa - Robert Gołaszewski i Skarbnik Gminy Łochów - Maria Komuda. Na uroczystości obecni byli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc i przedstawiciel Lasów Państwowych (właściciel gruntu) - Robert Jaśkiewicz, Wicedyrektor ds. Ekonomicznych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Umowa dotyczy przekazania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty 4,817 mln zł, przy łącznej kwocie wartości zadania wynoszącej 5,778 mln zł. Teren Dębinki ma być przekazany Gminie Łochów (odpowiedzialnej za jego eksploatację w ramach projektu) w dzierżawę. 

Park „Dębinka” ma mieć dwojaki charakter: rekreacyjno-wypoczynkowy oraz leśny. W części rekreacyjno-rozrywkowej ma powstać amfiteatr z kinem letnim, plac zabaw, teren piknikowy, siłownia na powietrzu, strefa gier, boisko, fontanna, górka saneczkowa i kącik szachowy. Część leśna ma być miejscem zapewniającym spacerowiczom więcej ciszy wśród zieleni, z zachowaniem istniejących elementów naturalnego krajobrazu - naturalnego ekosystemu.

Burmistrz Łochowa był tak uradowany zawarciem tej umowy, jakby trafił szóstkę w totka. Również p. Wicemarszałek, Maria Koc nie ukrywała zadowolenia, ciesząc się z inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla krajobrazu oraz turystyki Łochowa - nie tylko dla lokalnej społeczności. Natomiast Prezes Zarządu NFOŚiGW - Kazimierz Kujda podkreślił, iż projekt ten jest jednym z 41 z unijnego działania 2.5 w zakresie rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych na łączną kwotę około 190 mln zł. Trafiło i na nas.

Roboty w Dębince mają rozpocząć się w przyszłym roku (IV kw.) i potrwają do końca 2019 r.

               

 
Michal Krupa