Przebudowa dróg = poprawa

W dniu 12 czerwca wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit - w obecności wicemarszałek Senatu RP, Marii Koc, Burmistrza Łochowa, Roberta Gołaszewskiego i sołtysa wsi Kamionna i jednocześnie Radnej Rady Miejskiej w Łochowie, Krystyny Kielan - podpisał finansowanie z budżetu państwa na trzy zadania, w tym dwa z nich dotyczą naszej gminy. Odnosi się to do Kamionny i Ostrówka. Przez obydwie te miejscowości biegną drogi krajowe: DK62 i DK50.

Rozbudowa odcinka drogi DK62 biegnącego przez Kamionnę ma być realizowana w latach 2017-2021, a jego wartość ma wynieść 6 mln 450 tys. zł.

W ramach tego zadania ma być poszerzona droga oraz wzmocniona nawierzchnia, ma powstać ciąg pieszy oraz zatoki autobusowe, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz przepusty, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstaną nowe zjazdy oraz kanał technologiczny.

W przypadku rozbudowy DK50 - przejście przez Ostrówek - za kwotę 8 mln 360 tys. zł ma być zrealizowane w latach 2018-2022 dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś oraz przebudowa skrzyżowania ul. Św. JP II (była XXX-lecia PRL-u) z ul. Fabryczną (DK50), przebudowa przepustów oświetlenia ulicznego oraz ma być dokonany remont istniejących zjazdów.

Zatem, może być tylko lepiej, również bezpieczniej.

                R

 
Michal Krupa