100 lat temu

czyli o kolejnym etapie julińskiego projektu o Objawieniach Matki Bożej Fatimskiej

Rok 2017 jest czasem szczególnym. To właśnie na ten rok przypada 100.rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Uczniowie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” w Kaliskach, znajdującej się na terenie gminy Łochów 13 maja rozpoczęli projekt edukacyjny związany z tym ważnym jubileuszem.

Uczniowie julińskiej szkoły w swoim liście do Papieża Franciszka poprosili o błogosławieństwo na czas realizacji projektu i - uzyskawszy takowe wsparcie - z radością rozpoczęli realizację zadań.

Swoim patronatem obchody jubileuszowe w KPSP „Julin” objęła Maria Koc, senator RP oraz Robert Gołaszewski, Burmistrz Łochowa.

Jednym z etapów projektu było zorganizowanie na terenie szkoły Gminnego Konkursu Wiedzy o Objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Konkurs dedykowany był uczniom z klas IV-VI szkół podstawowych. W przeddzień konkursu młodsi uczniowie (klasy I-III) z KPSP „Julin” i SPSK w Ogrodnikach mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat przybycia Matki Bożej do trojga pastuszków - Łucji, Hiacynty i Franciszka. Spośród uczniów klas IV-VI udział w konkursie zadeklarowały 4 drużyny i w związku z tym można było przyglądać się zmaganiom uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochwie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku i drużynie ze Szkoły Podstawowej „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: ojciec Rafał Kapała - przewodniczący, proboszcz parafii w Gwizdałach, Magda Cholewińska oraz Teresa Zasłona. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów ksiądz Bogdan Stanisław Lewiński - proboszcz parafii w Jadowie.

Konkurs składał się z zadań teoretycznych i praktycznych. Uczniowie musieli między innymi odnaleźć ukryte hasła w rozsypance literowej, zagrać w grę stylizowaną na znany telewizyjny teleturniej, ułożyć ilustracje, rozpoznać zawartość tajemniczego woreczka. O wszystkim decydowało szczęście i punkty wylosowane na kole fortuny. Po długich zmaganiach wszystko stało się jasne:

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 z Łochowa

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Kamionny

III miejsce - KPSP "Julin" z Kalisk

IV miejsce - Szkoła Podstawowa z Ostrówka

Zwycięzcom gratulujemy. Dziękujemy za czas, który poświęciliście, by poznać postacie Łucji, Hiacynty i Franciszka oraz orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy za piękne i godne reprezentowanie Waszych szkół. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali pamiątkowe dyplomy, koszulki i drobne nagrody rzeczowe. Główna nagroda zostanie wręczona zwycięzcom podczas oficjalnej gali podsumowującej działania projektowe w październiku br.

Na koniec dzieci ze szkoły w Kaliskach wystawiły sztukę przygotowaną pod okiem Małgorzaty Rowickiej i Magdy Cholewińskiej pt. „Być bliżej Matki”.

Wszystkim zaangażowanym w realizację Gminnego Konkursu Wiedzy o Objawieniach Fatimskich serdecznie dziękujemy, wyrazy uznania kierujemy zwłaszcza do pani Teresy Zasłony, pani Anny Grzymały, pani Hanny Kosiorek i pani Magdy Cholewińskiej za przygotowanie uczniów do konkursu.

Małgorzata Rowicka

 
Michal Krupa