Archiwum

Kwietniowe sesje

 Było ich dwie, pierwsza nadzwyczajna przeprowadzona w dniu 18 kwietnia (środa - wieczór) w Urzędzie Miejskim w Łochowie, gdzie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016 -2022, a druga - zwyczajna przeprowadzona 26 kwietnia (środa - do południa).

Mimo formalnego nazewnictwa to ta druga powinna być nadzwyczajną, gdyż został na niej mocno zaakcentowany spór między koalicją a opozycją o budowę ul. Parkowej i ul. Chopina w Łochowie - o czym o wiele więcej można przeczytać w bieżącym numerze GŁ w materiale „Co dalej z ulicą Chopina„ autorstwa Urszuli Kalinowskiej. Poza tym było w miarę spokojnie. Podczas tej sesji przyjęto uchwały:

 

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” na kwotę 180.226 zł;

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” na kwotę 598.259 zł, z terminem spłaty do 2027 r.;

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej gm. Łochów, w wyniku których dochody wynoszą 75.396.983 zł, w tym: bieżące 69.718.220 zł, majątkowe 5.678.763 zł, zaś wydatki 78.179.842 zł, w tym: bieżące 64.208.705 zł, majątkowe 13.971.137,30 zł, natomiast deficyt budżetu Gminy wynosi 2.782.858 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami;

- adekwatnie do uchwały powyższej przyjęto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035;

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska, o pow. 0,11 ha (realizacja zabudowy letniskowej w terenie leśnym), stwierdzając iż nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Łochów;

- w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Ostrówku z XXX-lecia PRL na Św. Jana Pawła II - tym razem odbyło się bez zgrzytów;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie sfinansowania w całości dokumentacji projektowej inwestycji  pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegającej na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku 2 km w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych;

- w sprawie wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między Gminą Łochów a Gminą Tignale we Włoszech w dziedzinie: rozwoju gmin, promowania konkurencyjności obszarów gmin i regionów, nawiązywania kontaktów pomiędzy gminami, instytucjami, grupami i szkołami, w formie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, turystycznej, wystaw, kontaktów mieszkańców, nawiązywania współpracy w dziedzinie edukacji i nauki języka, nawiązywania współpracy w obszarze różnych środowisk społecznych - uczniowie, seniorzy, przedsiębiorcy, promowania współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządów;

- w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu w kwocie 190.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Łochów - Twarogi - Gruszczyno we wsi Laski, długość odcinka 1,6 km;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy znajdującej się w Łazach, a stanowiącej własność Gminy Łochów, składającej się z 11 działek o łącznej pow. 6,57 ha (teren ośrodka wypoczynkowego).

                R