Archiwum

Co dalej z ulicą Chopina

Ze względu na wydarzenia ostatniego miesiąca, spowodowane pojawieniem się wolnych środków finansowych w budżecie gminy na 2017 rok i decyzją Rady Miejskiej w Łochowie o przeznaczeniu ich na budowę ulicy Chopina w Łochowie, czuje się w obowiązku do skomentowania tego zamieszania.

Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Łochowie pojawiły się wolne środki finansowe w budżecie gminy na 2017 rok do zagospodarowania na inwestycje. Burmistrz zaproponował, w zmianach do budżetu, budowę ulicy Parkowej, ja zaś złożyłam wniosek o rozpoczęcie w roku 2017 przebudowy ul. Chopina. Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską w Łochowie i wielkość środków finansowych wzrosła z 20 tys. do 550 tys. zł. Po wykonaniu ulicy Długiej, Al. Pokoju, M. Sadzewiczowej, ulic z którymi krzyżuje się ulica Chopina,

zostały do wykonania odcinki, od jednej ulicy do drugiej, które stanowią odrębne zadania inwestycyjne. Zauważyłam szansę na dalsze odbudowywanie ulic z centrum miasta, odcinek po odcinku, a zostało ich jeszcze kilka: Chopina, Mickiewicza, Sosnowa. Natychmiast po sesji, mój wniosek został przedstawiony przez burmistrza, jako odebranie finansowania ul. Parkowej w Łochowie, wystawiając mnie na ogromy hejt w internecie, niemalże na publiczną chłostę, na którą nie zasłużyłam. Tak postrzegam wypełnianie funkcji radnego, zabieganie o inwestycje dla mieszkańców i szukanie sprzymierzeńców swojego pomysłu wśród radnych. Przedstawione zostało to też, jakoby dbam jedynie o własne interesy, bo mieszkam przy ulicy Chopina. Odsyłam do mojego wniosku, który jest szeroko uzasadniony. Dlaczego ul. Chopina, a nie np. ul. Mickiewicza? Ul. Chopina była już w zadaniach inwestycyjnych w budżecie gminy od kilku lat, a wprowadzenie ulicy Mickiewicza byłoby dużo trudniejsze, a wręcz niemożliwe, bo bez wsparcia burmistrza. Dlaczego odebrałam finansowanie ulicy Parkowej, a nie ulicy Jodłowej w Łochowie lub ulicy Kościelnej w Kamionnie?  Tych ulic też nie było w budżecie. Idąc tym tokiem rozumowania, to sfinansowanie jakiejkolwiek inwestycji jest odbieraniem finansowania innej, która czeka w kolejce na realizację. W uchwale budżetowej na rok 2017, którą przygotował Burmistrz Łochowa, a radni przegłosowali jednogłośnie w grudniu 2016 r., nie znalazła się ulica Parkowa w Łochowie, tylko dwie inne inwestycje drogowe finansowane jedynie z budżetu gminy.

Ta niewspółmiernie ostra reakcja władz gminy do wydarzeń bardzo mnie zaskoczyła i pewnie nie tylko mnie. Burmistrz nieustannie deklaruje, że każdy metr drogi i chodnika cieszy. Dlaczego nie cieszy perspektywa budowy chodnika lub jezdni, albo jednego i drugiego na ulicy Chopina w Łochowie? Niedawno, ponad rok temu, był radnym, miał zaszczyt reprezentowania w Radzie Miejskiej w Łochowie, mieszkańców właśnie tego osiedla.

Dlaczego ulica Parkowa? Ulica potrzebna, jak wiele innych dróg w mieście i gminie, przy których również mieszkają ludzie od kilkudziesięciu lat, którzy również mają prawo do godnych warunków zamieszkania.

Bezpieczeństwo pieszych to argument motywujący decyzję burmistrza o budowie chodnika w Łopiance i ulicy Parkowej w Łochowie. Zupełny brak chodników wzdłuż ulicy Chopina w Łochowie zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców, szczególnie dzieci, jest niezauważany. Upominam się o bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Chopina w Łochowie. Nie zgadzam się, aby ulice w centrum miasta pozostały przez kolejne lata w takim stanie. To jest centrum życia gminy, tu są wszystkie najważniejsze instytucje. Inwestycje w centrum miasta służą wszystkim mieszkańcom gminy Łochów. Budowa centrum miasta jest bardzo ważna z punktu widzenia wizerunku gminy.

Skąd te wolne środki finansowe? Zazwyczaj w okolicy marca wprowadza się do budżetu tzw. niewykorzystane pieniądze w poprzednim roku budżetowym, czyli w tym przypadku, z 2016 roku. W trakcie marcowej sesji wprowadzono wolne środki, czyli niewykorzystane w roku 2016, w kwocie ponad 1 020 tys. zł. Całkiem sporo, ale jednocześnie zostaliśmy poinformowani na posiedzeniu komisji stałych przy Radzie Miejskiej w Łochowie, o trudnej sytuacji w oświacie. Jak to mówią władze gminy, z systemu ubyło 114 uczniów, co związane jest z obniżeniem subwencji oświatowej do planowanej na rok 2017 o 843 tys. zł, co oznacza, że tyle więcej trzeba będzie dołożyć do oświaty z budżetu gminy. Całkiem uzasadniona, aczkolwiek wręcz nieprawdopodobna, wydawała się, nam radnym, zaproponowana przez burmistrza, jak to można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały „na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych„zmiana polegająca nazmniejszeniu środków w planie finansowym w dziale „oświata i wychowanie” o kwotę 300 tys. zł.  Zaczęliśmy debatować z radnymi, na czym, tak z dnia na dzień, a jeszcze z reformą oświaty u drzwi, zaoszczędzić 300 tys. zł. Tak grosz do grosza, zebrano wolne środki finansowe w kwocie 530 tys. zł, w sam raz na ok. 150 m ulicy wrazz kanalizację deszczową. Zaniepokojony sytuacją, jeszcze przed przegłosowaniem finansowania którejkolwiek z ulic (Chopina lub Parkowej), Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie kilkakrotnie dopytywał się Skarbnika Gminy Łochów o finansowanie oświaty w roku 2017. Zostaliśmy zapewnieni na sesji, że pieniędzy na oświatę w gminie nie zabraknie. Po tym zapewnieniu i stwierdzeniu przez burmistrza, podczas dyskusji nad moim wnioskiem, że decyzji o finansowaniu ulicy Chopina lub Parkowej nie ma co odkładać, że wykona to co rada zdecyduje, radni większością głosów, przegłosowali ul. Chopina w Łochowie. Stało się inaczej. Burmistrz nie podjął realizacji decyzji rady, a uderzył w bębny poprzez wpis na portalu społecznościowym i wezwał mieszkańców ul. Parkowej z odsieczą, ani słowem nie wspominając o ulicy Chopina.  Potem miesiąc spotkań, nerwów, oskarżeń, szkalowania radnych za pieniądze publiczne, hejtu, niepotrzebnych emocji.  Dużo zostało napisane, powiedziane, rozmowy stały się coraz trudniejsze, ale nie niemożliwe. Odbyło się spotkanie radnych z mieszkańcami ul. Parkowej i Chopina. (mieszkańcy ul. Chopina zostali zaproszeni przeze mnie za zgodą przewodniczącego rady).

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łochowie, jako radni, znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu.  Pojawiła się możliwość, po wyrażeniu zgody Rady Miejskiej w Łochowie na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, której wycena wynosi 1,5 mln zł, na zwiększenie planu dochodów gminy. Część dochodu ze sprzedaży tej nieruchomości postanowiliśmy przeznaczyć na budowę ulicy Parkowej w Łochowie. Stąd te zmiany w porządku obrad na sesji, gdyż najpierw musieliśmy zapewnić zgodę rady na sprzedaż bezprzetargową a potem zwiększyć plan dochodów. Operacja się udała i zmieni się na lepsze choć cząstka naszej gminy. Bardzo dobrze się stało, że znalazło się finansowanie dla jednej i drugiej ulicy. Każdy ma prawo do godnego życia. Jednak powstał dość niebezpieczny precedens. Decyzja o finansowaniu ul. Parkowej w Łochowie została podjęta w atmosferze silnego nacisku ze strony mieszkańców. Decyzje o finansowaniu inwestycji powinny być podejmowane na forum rady, bez zastraszania i nacisków. Radny to funkcjonariusz publiczny, który podejmuje decyzje poprzez głosowanie, zgodne z własnym sumieniem kierując się dobrem gminy, do czego otrzymuje mandat od mieszkańców na czas kadencji.

Urszula Anna Kalinowska