Archiwum

Mój Las po raz Trzydziesty

Pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligi Ochrony Przyrody odbyło się podsumowanie powiatowego etapu jubileuszowej XXX edycji konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój Las”. W konkursie tym wzięło udział  239 uczniów, którzy nadesłali łącznie 239 prac.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

                Konkurs odbywa się  w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, podzieleni na cztery kategorie wiekowe o tematyce

: kategoria I (edukacja wczesnoszkolna)  - Dzień i noc w lesie; kategoria II (drugi etap edukacji) - Drzewo i jego funkcje w przyrodzie; kategoria III (gimnazja) - Znaczenie drewna dla lasu i ludzi oraz kategoria IV (szkoły ponadgimnazjalne) - Gospodarka leśna a sukcesja naturalna - za i przeciw.

         Spotkanie poprowadziła Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie - Bożena Gierej, która powitała gości oraz przedstawiła wyniki.                                     

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

Kategoria I:

1. Weronika Krupa z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Doroty Snopczyńskiej;

2. Patrycja Olton z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Danuty Pióro;

3. Maria Wasiewicz z SP w Korytnicy, praca pod kierunkiem Teresy Skolimowskiej.

Wyróżnienia otrzymali:

- Krzysztof Bałdyga z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Agnieszki Książek;

- Bartosz Choromański z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Wiolety Rychlik

- Katarzyna Pniewska z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Magdaleny Gąsior

- Weronika Ojdana z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Bożeny Gierłowskiej

- Dominik Wójcik z SP w Mrozowej Woli, praca pod kierunkiem Ewy Matusik

- Mikołaj Czarnogórski z SP w Toporze, praca pod kierunkiem Agaty Różańskiej

- Milena Marcheluk z SP w Gwizdałach, praca pod kierunkiem Marii Konarzewskiej

- Bartosz Rowicki z SP Pniewniku, praca pod kierunkiem Agnieszki Dunaj

- Karolina Giers z SP w Pniewniku, praca pod  kierunkiem Danuty Kupiec

- Natalia Dymowska z SP w Pniewniku, praca pod kierunkiem Grażyny Laskowskiej

- Maria Drużba z SP w Grygrowie, praca pod kierunkiem Wandy Pajko

- Wiktoria Marszał z SP w Grygrowie, praca pod  kierunkiem Elżbiety Salach

- Julia Wasiewicz z SP w Korytnicy, praca pod kierunkiem Doroty Morawskiej Josvoll

- Antonina Miklaszewska z SP w Grębkowie, praca pod kierunkiem Anny Wyszogrodzkiej

- Amelia Głuszak z SP w Stoczku, praca pod kierunkiem Elżbiety Rydzewskiej

- Emilia Babska z SP w Stoczku, praca pod kierunkiem Jolanty Dołowa

- Maja Gierłowska z SP w Stoczku, praca pod kierunkiem Elżbiety Szymanik

- Monika Klimek z SP w Stoczku, praca pod kierunkiem Agnieszki Rogala

- Julia Kowalczyk z SP w Stoczku, praca pod kierunkiem Elżbiety Jusińskiej

- Błażej Białas z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Renaty Król

- Weronika Pełka z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Donaty Cendrowskiej

- Ola Gólska z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Agaty Dołowy

- Adam Strąk  z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Barbary Kochanowskiej

- Dominika Baranowska z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Anny Gościckiej

- Klaudia Dębkowska z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Barbary Podgórskiej

- Bartosz Małecki z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Agnieszki Krupa

- Wiktoria Kwiatkowska z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Anny Parys.

Kategoria II:

1. Stanisław Miklaszewski z SP w Grębkowie, praca pod kierunkiem   Grażyny Sawickiej;

2. Bartosz Ziółkowski z SP nr 1 w Łochowie, praca pod kierunkiem Barbary Bala;

3. Aleksandra Marciniak z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Barbary Ruta.

Wyróżnienia w tej kategorii przypadły:

- Aleksandrze Szkołut z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Agnieszki Antońskiej

- Zuzannie Zabadała z SP w Węgrowie, praca pod kierunkiem Barbary Czapskiej

- Zuzannie Rudnickiej z SP w Liwie, praca pod kierunkiem Bernadetty Skulimowskiej

- Julii Wójcik z SP w Stoczku, praca pod kierunkiem Katarzyny Białousz

- Zuzannie Grenda z SP w Grygrowie, praca pod kierunkiem Marii Mastalerczuk

- Arkadiuszowi Koziołowi z SP w Gwizdałach, praca pod kierunkiem Marii Konarzewskiej

- Marii Ziółkowskiej z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Justyny Kasztelan

- Antoniemu Rosłoniowi z SP nr 3 w Łochowie, praca pod kierunkiem Joanny Barszcz 

- Gracjanowi Sulowskiemu z SP nr 1 w Łochowie, praca pod kierunkiem Pani Barbary Bala

- Patrycji Frąckiewicz z SP w Toporze, praca pod kierunkiem Małgorzaty Kalata

- Wiktorii Siudek z SP w Grębkowie, praca pod kierunkiem Moniki Sapiaskiej

- Annie Miętus z SP w SOSW w Węgrowie, praca pod kierunkiem Moniki Szewczyk.

Kategoria III:

1. Maja Lurbecka z Gimnazjum w Łochowie, praca pod kierunkiem Magdaleny Piesio;

2. Wiktoria Butryn z Gimnazjum w Łochowie, praca pod kierunkiem Magdaleny Piesio;

3. Weronika Molska z Gimnazjum „Julin”, praca pod kierunkiem Danuty Ładniak.

Wyróżnienia:

- Klaudia Żochowska z Gimnazjum w Węgrowie, praca pod kierunkiem Jolanty Kowalik

- Kacper Kułak z Gimnzjum Gminy Liw, praca pod kierunkiem Teresy Kuryłek

- Krzysztof Piecka z Gimnazjum w Gwizdałach, praca pod kierunkiem Anny Napłoszek

- Klaudia Skrzypek z Gimnazjum w Ostrówku, praca pod kierunkiem Justyny Kasztelan

- Paulina Pernach z Gimnazjum w Łochowie, praca pod kierunkiem Hanny Pogorzelskiej

Kategoria IV:

1. Natalia Piątek z LO w Łochowie,

2. Karolina Borkowska z LO w Łochowie,

3. Joanna Nowakowska z LO w Łochowie,

- wszystkie trzy prace pod kierunkiem Jolanty Stanickiej

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Izabela Staniszewska z LO w Łochowie, praca pod kierunkiem Katarzyny Popijantus oraz Kinga Rukat z LO w Sadownem, praca pod kierunkiem Grażyny Gąsiorek.

Wręczenia nagród dokonał Starosta Węgrowski, Krzysztof Fedorczyk wraz z zaproszonymi gośćmi, wspierani przez koordynatorów konkursu - pracowników Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa na czele z Naczelnik Bożeną Gierej oraz Agnieszką Marciniak i  Lucyną Kwiatkowską.

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa